2017-2018 9. Sınıf Dil ve Anlatım Proje Ödevi Konuları

  1. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI 2017-2018

•   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.

. Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
. Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
. Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
. Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
. Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.
. Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
. Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
. Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
. Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
. Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.