9 Basamaklı Sayılar 4. Sınıf Matematik

cats

Soru 2) Aşağıda verilen sayıların okunuşunu yanına yazınız.
234. 678. 900 : ……………………………………………………………………………………
300. 675 . 809 : ……………………………………………………………………………………
123 . 456 . 678 : ……………………………………………………………………………………
405 . 657 . 700: …………………………………………………………………………………
100 . 200 . 300 : ………………………………………………………………………………
140 . 500 . 328 : …………………………………………………………………………………
750 . 543 . 400: …………………………………………………………………………………
777 . 777 . 777: ……………………………………………………………………………………
Soru 3) Aşağıda yazı ile verilen sayıları rakamla yazınız.
dört yüz on sekiz milyon beş yüz otuz iki bin üç yüz atmış sekiz : …………………………… iki yüz milyon : ……………………………..
iki yüz on altı milyon : …………………………………… beş yüz sekiz milyon dokuz yüz iki bin yüz seksen sekiz : …………………………
iki milyon beş yüz altı bin yüz kırk altı : ………………………………………. üç yüz on milyon yedi yüz bin iki : ……………………………….
on milyon on bin on : ………………………………………. bir milyon iki bin dört : ………………………… yüz bin : ……………………………..
Soru 4) Aşağıdaki sayıların altına kırmızı kalem ile ok çıkartarak BÖLÜK ADLARINI yazınız.

cats

Soru 3) 6 – 0 – 3 – 4 rakamları ile yazılabilen en büyük sayı ile en küçük sayının farkını bul.

Soru 4) İlknur , Zeynep ve Rojin’in üç yıl önceki yaşları toplamı 35’tir. 2 yıl sonraki yaşları toplamını bulunuz.

Soru 5) Bir sınıfta 25 kız ve kızlardan 18 fazla erkek vardır. Sınıfın mevcudunun 25 katını bulunuz.

Soru 6) Zeliha 5 gömleğin fiyatının 150 lira olduğunu görüyor. 3 gömlek almak için tezgahtar Elif’e 100 TL veriyor. Parasının üstünü bulunuz.

Soru 7) Esra’nın bir adımının uzunluğu 35 cm’dir. okul ile evi arası 80 adım olduğuna göre Esra okula gidip – geldiğinde kaç m yürümüş olur ?
Soru 8) Elmanın kilosu 4 , kirazın kilosu 6 ve limonun kilosu 5 TL ‘dir. Satıcı Rojhat’tan 5 kilo elma , 3 kilo kiraz ve 3 kilo limon alan Emine , Rojhat’a 200 tl verdi. Parasının üstünü bulunuz.

Soru 9) Aşağıda verilen örüntüleri tamamlayınız.
2 3 6 7 14 15 ……………….
2 6 4 12 10 30 ………………….
5 11 9 19 17 35 …………………..
50 48 45 44 42 39 …………………….