8. Sınıf Fen Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- DNA’nın yapısını model üzerinde gösterme ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini örneklerle açıklamak,
2- Mitoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,
3- Mayoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,
4- Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri araştırınız,
5- Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini araştırınız,
6- Basit makinelere örnekler vererek sağladığı avantajları araştırınız,
7- Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırınız,
8- Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye Kimya Endüstrisinin işleyişini araştırınız,
9- Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini araştırınız,
10- Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini model hazırlayarak gösteriniz,
11- Madde döngülerini gösteren poster hazırlayınız,
12- Sürdürülebilir kalkınma konusunda, kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje hazırlama,
13- Sürdürülebilir kalkınma konusunda, katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını araştırınız,
14- Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu olumsuz etkilerini araştırınız,
15- Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları araştırınız,
16- Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri araştırınız,
17- Mevsimlerin oluşum sebebini araştırarak, Dünya’nın dönme eksenine eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturunuz,
18- Küresel iklim değişikliği nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırarak bir sunum hazırlayınız,
19- Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 8. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

Aşağıdaki başlıklar 8. sınıf öğrencileri için proje ödevi konusu olarak değerlendirilebilir.

 

  • DNA modeli hazırlama
  • Madde döngüleri ile ilgili dergi hazırlayıp seçilen bir madde döngüsünün posterini hazırlama
  • Besin zinciri hakkında dergi hazırlayıp besin piramidi yapma(3 boyutlu)
  • Hava, su ve toprak kirliliğini ve alınması gereken önlemlerle ilgili dergi hazırlama
  • Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesiyle ilgili tabu oyunu hazırlama

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2019-2020 4. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 7. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 8. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları