Oran Ve Orantı Test Çöz 7. Sınıf Matematik

TEST  SORULARI

1-) 4 traktörün 20 günde sürdüğü tarlayı, 8 traktör kaç günde sürer?
A) 10     B) 15     C) 20     D) 40

2-) 3 işçinin 20 günde kazdığı kuyuyu, aynı hızla çalışan, 5 işçi kaç günde yapar?
A) 6    B) 8    C) 10     D) 12

3-) 4 m kumaştan bir takım elbise dikilmektedir. 144 m kumaştan kaç takım elbise dikilir?
A) 24     B) 28     C) 32     D) 36

4-) 6 saatte 420 km yol giden bir araç, aynı hızla 9 saatte kaç km yol gider?
A) 180
B) 540
C) 630
D) 700

5-) 3 saatte 270 km yol alan bir otomobil, 8 saatte kaç km yol alır?
A) 720
B) 560
C) 480
D) 300
6-) 42 kg undan 63 tane ekmek yapılabiliyor. 54 tane ekmek yapmak için kaç kg un gerekir?
A) 32     B) 36     C) 40     D) 48
7-) 5 Çiftçi, bir tarlayı 12 günde çapalıyor. Çapalama işinin 6 günde bitirilebilmesi için, aynı nitelikte kaç çiftçiye ihtiyaç vardır?
A) 10     B) 8     C) 6     D) 4

 

8- ) 480 km’lik yolu 8 saatte alan bir araç hızını ne kadar arttırırsa aynı yolu 6 saatte alır?
A) 10    B) 20   C) 30   D) 40

KLASİK SORULAR

9-) 12 kişinin günde 6 saat çalışarak başardığı bir işi, kaç işçi günde 8 saat  çalışarak başarır?

10-)  8 ustanın 25 ayda bitirdiği inşaatı 5 ay daha erken bitirmek isteseydik daha kaç usta çalışmalıydı?

11-) Bir otomobil 128 km yolu sabit bir hızla 88 dakikada gidebilmektedir. Bu otomobil aynı hızla 96 km yolu kaç dakikada gidebilir?

12-) Aynı hızla çalışan üç boyacı bir evin duvarlarını birlikte çalışarak 6 günde boyayabilmektedir. Buna göre,işçilerden ikisi, evin duvarlarını kaç günde boyayabilir?

13-) Özdeş üç musluk, boş bir havuzu birlikte 24 saatte doldurabiliyor.Aynı havuzu bu musluklardan kaç tanesi 18 saatte doldurabilir?