2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını altlarındaki boşluğa yazınız.

1.Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere …………………….. denir.
2. Farklı cins element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ……………….. denir.
3.Kırmızı yeşil ve mavi rengin karıştırılması ile …………………….. renk oluşur.
4.Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha çok ……………………..
5. Tümsek aynalarda görüntü …………………… ve …………………………. ‘tür.
6.Kullanılmış cam malzemeler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler ……………………….için kullanılır.