6. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

Türkçe’mizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlama

Türkçe’mizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlama

Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili söylemleri araştırma yapma

Türkiye’yi yurt dışında hiç görmemiş birine anlatacakmış gibi bir yazı hazırlam

Türklerin kullandığı alfabeler ve yeni Türk harflerinin kabulünün nedenleri

Türkülerin Hikayesini Yazma

Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili sunu hazırlama

Ülkemiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapma.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

7. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

8. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

6. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ PROJE KONULARI 2017-2018

SIRA PROJE ŞEKLİ KONUSU
1 Takvim Hazırlama Noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili yapraklı takvim hazırlar. (Her ay için bir noktalama işareti)
2 Takvim Hazırlama Sözcükte Anlam konusunu anlatan yapraklı takvim hazırlar. (Her aya bir konu gelecek şekilde)
3 Takvim Hazırlama Cümlede anlam konusu ile ilgili konular on iki aya dağılacak biçimde yapraklı takvim hazırlar.
4 Takvim Hazırlama Paragrafta Anlam konularını 12 aya dağılacak biçimde

yapraklı takvim hazırlar.

5 Takvim Hazırlama Ses Bilgisi konusunu 12 aya dağılacak biçimde yapraklı takvim hazırlar.
6 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Değerler Eğitimi

7 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Düşünceyi Geliştirme Yolları.

8 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Anlatım Biçimleri.

9 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle İsimler ve Zamirler

10 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle İsim ve Sıfat Tamlamaları

11 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Ek-Kök-Gövde-Yapı

12 Albüm Hazırlama Ünlü Türk yazarlardan seçeceği 10 yazar hakkında araştırma yapar, “Yazarlar Albümü” hazırlar.
13 Albüm Hazırlama Ünlü Türk şairlerden seçeceği 10 şair hakkında araştırma yapar, “Şairler Albümü” hazırlar.
14 Albüm Hazırlama Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar hayatını ve devrimlerini araştırarak “Atatürk Albümü” hazırlar.
15 Albüm Hazırlama Şehir adları efsanelerini araştırarak şehirleri de tanıtan “Şehir Adları Efsaneleri Albümü” hazırlar.
16 Albüm Hazırlama Yazı türlerini ve özelliklerini araştırarak yazı türlerini tanıtan “Örneklerle Yazı Türleri Albümü” hazırlar.
17 Albüm Hazırlama Beş meslek dalı hakkında araştırma yaparak meslekleri tanıtan “Meslekler Albümü” hazırlanacak.
18 Albüm Hazırlama Bir yazar, bir şair, bir sporcu, bir bilim adamı, bir sanatçı, bir lider ve bir iş adamı hakkında araştırma yapar ve “Örnek İnsanlar Albümü” hazırlar.
19 Albüm Hazırlama El sanatları, yemek, kıyafet, halk oyunu, bayram, düğün gibi kültür ögelerinden en az beş tanesini tanıtan “Türk Kültürü Albümü” hazırlar.
20 Günlük Tutma Günlüklerin biçim ve özelliklerini araştırır, Türk Edebiyatında günlüklerden iki örnek verir, 30 gün süreyle günlük tutar.
21 Seçme Şiir Defteri Tutma Türk edebiyatındaki ünlü şairlerin şiirlerini araştırır, beğendiği şiirlerden 20 tanesini yazar.