Anı Biyografi Otobiyografi 6. Sınıf Türkçe

BİYOGRAFİ NEDİR ?
Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına hayat hikâyesi (biyografi) denir.
Biyografinin Özellikleri
1-Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır.
2- Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır.
3-bilgi. Belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır.
4- Kronolojik sıra izlenebilir.
5- Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirlenmelidir.
6- Öznel bir tutum izlenmemeli, kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutulmalıdır
7- Açık, sade bir dil kullanılır.

OTOBİYOGRAFİ NEDİR?
Bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlerdir. Özyaşamöyküsü de denir. Bireyin kendisi yani hayatı ile ilgili yazılı olarak bilgi vermesine dayanan bir tekniktir.
Bireyin başkaları tarafından nasıl göründüğünden çok, onun kendisini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, bireyin davranışlarının onun kendisini ve çevresini algılama biçimini belirlediği görüşünü benimseyen kişiler için otobiyografi uygun bir bireyi tanıma yöntemidir. Bireylere otobiyografi yazdırılırken iki türlü yol takip edilebilir:

1)Kontrolsüz ya da sınırsız otobiyografi: Bireyin kendisi hakkında her konuda istediğini serbestçe yazabilmesidir.
2)Kontrollü ya da sınırlı otobiyografi: Bireyin belli bir konu etrafında sözgelimi aile özgeçmişi ve ilgileri hakkında serbestçe yazabilmesidir.

ANI (HATIRA) TÜRÜ
Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazıtürüdür. Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması

Özellikleri :
1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

BİYOGRAFİ OTOBİYOGRAFİ ANI
Kişisel yaşamı konu alan öğretici metinlerdendir. Kişisel yaşamı konu alan öğretici metinlerdendir. Kişisel yaşamı konu alan öğretici metinlerdendir.
Belge niteliği taşır. Belge niteliği taşır. Belge niteliği taşır.
Öyküleyici, açıklayıcı betimleyici anlatım türlerine başvurulur. Öyküleyici, açıklayıcı betimleyici anlatım türlerine başvurulur. Öyküleyici, açıklayıcı betimleyici anlatım türlerine başvurulur.
Açık, duru, yalın bir dil kullanılır. Açık, duru, yalın bir dil kullanılır. Açık, duru, yalın bir dil kullanılır.
Bir başkasının yaşam öyküsü anlatılır. Yazar, kendi yaşam öyküsünü anlatır. Yazar, kendi yaşantıları ile birlikte çevresini ve tanık olduğu olayları anlatır.
Anlatıcı biyografiyi yazan kişidir. Anlatıcı yazarın kendisidir

.

Anlatıcı yazarın kendisidir.
Kişinin hayatı bir bütün olarak verilir. Kişi, kendi hayatını içinde bulunduğu zamana kadar bir bütün olarak aktarır. Yazar, yaşadıkları arasından önemli bulduklarını anlatır.