6. Sınıf Fen Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama,
2- Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması,
3- Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması,
4- Dinamometre yapımı,
5- Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması,
6- Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı,
7- Basit bir reosta modeli yapımı,
8- Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı,
9- Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı,
10- Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı,
11- Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı,
12- Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi,
13- Fosil yapımı,
14- Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması,
15- Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı,
16- İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma,
17- 3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma,
18- 3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma,
19- Elektroskop yapalım,
20- Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme,
21- İskelet sistemi hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama,
22- Dolaşım sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,
23- Hormon sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,
24- Solunum sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,
25- Sindirim sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,
26- Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster,
27- Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız,
28- Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

 

 • Bitki ve hayvan hücresinin kısımlarını çiziniz.Arasındaki benzerlik ve farklılıkları dosyalayınız. Poster yapınız.
 • Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlayınız.
 • Bitki hücresi organellerinin görevlerini dosyalayınız. Hayvan hücresi organellerinin görevlerini dosyalayınız.
 • Organel ve görevleri ile ilgili tanıtım kartları hazırlayınız.
 • Hamile bir bayanla röportaj yapınız.Embriyonun sağlıklı gelişmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken hususları araştırınız.
 • Gelişme dönemlerini kendinize ait fotoğraflarla anlatarak dosyalayınız.Afiş veye poster hazırlayınız.
 • Başkalaşım geçiren hayvanlardan 3 tanesinin gelişim dönemlerini araştırınız.
 • Başkalaşım çarkı hazırlayınız.
 • Hayvanların çoğalma şekillerini resimlerle araştırıp dosyalayınız. Afiş veya poster hazırlayınız.
 • Çeşitli hayvanların hayat döngülerini anlatan tanıtım kartları hazırlayınız.
 • Fasulye,nohut ve mercimeği üç ayrı kapta pamuk arasında çimlendiriniz,çalışmalarınızı dosyalayınız.
 • Farklı çiçeklerden oluşan bir koleksiyon hazırlayınız.
 • Organik tarımın önemini araştırıp bir broşür hazırlayınız.
 • Tohum nedir? Farklı bitkilerin tohumlarından elde edeceğiniz bir koleksiyon hazırlayınız.
 • Organel ve görevleri ile ilgili tanıtım kartları hazırlayıp kendi organel oyununuzu tasarlayınız.

 

 • Hayvanların üreme şekillerini araştırıp ön yüzünde hayvan resmi arkasında üreme şekli ve özellikleri olan kendi oyunuzu tasarlayınız.
 • Hücreden organizmaya konulu bir afiş hazırlayınız.
 • Sperm ve yumurta modeli yaparak özelliklerini anlatan afiş hazırlayınız.
 • Erkek ve dişi üreme organlarının modelini yapınız.
 • Ergenlik dönemi ve özelliklerini konu alan bir broşür hazırlayınız.
 • Farklı malzemeler kullanarak çiçek modeli yapınız.
 • Kendi dinamometrenizi tasarlayınız.
 • Kendi eşit kolu terazinizi tasarlayınız.
 • Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri anlatan deneyinizi tasarlayınız ve sınıf ortamında deneyinizi sergileyin.
 • Elektrik konusuyla ilgili tiyatro yazınız.
 • Dirençlerin ampul parlaklığına etkisinin gözlenmesi ile ilgili bir düzenek hazırlayıp deney raporu hazırlayınız.
 • Sürtünme kuvvetini anlatabileceginiz bir platform hazırlayın.
 • Oyun hamurundan 10 adet element,,10 adet bileşik tasarlayınız ve element-bileşik adlarını,sembol ile formüllerini dosyalayınız.
 • Fiziksel ve kimyasal değişimi ifade eden slayt gösterisi hazırlayınız.
 • Basit bir elektrik devresi tasarlayınız.Bakır,çinko, alüminyumdaki iletkenliği test ediniz.
 • İletken ve yalıtkan maddeleri anlatan slayt gösterisi hazırlayınız. Veya poster yapınız.
 • İtfaiyeden (veya bir ilkyardım görevlisinden) yetkili birisiyle röportaj yapınız.Elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri araştırınız.
 • 3 ampulden oluşan seri bağlı bir elektrik devresi kurunuz.
 • 3 ampulden oluşan paralel bağlı bir elektrik devresi kurunuz.
 • Atomun tarihini araştırın ve bir karikatür hazırlayın.
 • Taneciklerin hareketini anlatan bir drama hazırlayınız.
 • Bir elektrik oyunu tasarlayınız.
 • Farklı uzunlukta teller kullanarak kendi reostanızı tasarlayınız.

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2019-2020 4. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 7. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2019-2020 8. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları