Uzunluk Ölçüleri Etkinlik 5. Sınıf Matematik

STANDART   OLMAYAN    UZUNLUK    ÖLÇÜ   BİRİMLERİ

cats

Bunların uzunlukları (boyut) kişiden kişiye göre farklılık gösterdiği için standart değildir. Ölçme işinin herkes için tek tip olması zorunludur. Yoksa hesaplamalarda karışıklığa neden olabilir.Bu yüzden dünyanın neredeyse tüm ülkeleri ortak bir ölçme sistemine (metrik sistem)geçilmiştir.

cats

büyükten küçüğe gidiliyorsa:
sıfır eklenir

küçükten büyüğe doğru çıkılıyorsa
1) her basamak için Önce varsa sıfır silinir.
2) sonra araya virgül konur.

Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.

cats

Soru 1) Havin’ in boyu 1 m 35 cm’dir.Mehmet Ali’nin boyu ise Havin’in boyundan 8 cm uzundur. İki arkadaşın boylarının uzunlukları toplamı kaç m ve cm olur ?

Soru 2) Ezgi’nin boyu 2 m’den 48 cm kısadır. Cihan’ın boyu ise Ezgi’nin boyundan 1 düzine sayısı kadar eksiktir.İki arkadaşın boylarının uzunluğu toplamı kaç m ve cm olur ?

Soru 3) Ebru’nun bir adımı 28 cm’dir. Ferhat’ın bir adımı ise Ebru’nun adımının 5 cm fazlasıdır.İki arkadaş sabah yürüyüşünde 65’er adım attıklarına göre birlikte kaç m ve cm yürüdüler ?

Soru 4) Annesi , Rojda’ya uzunluğunu ölçmesi için bir çile ip yumağı verdi. Bir kulacı 32 cm olan Rojda , ipi 56 kulaç olarak ölçtü.İpin uzunluğunu m ve cm olarak yazınız.

Soru 1) 5 – 2 – 0 -8 rakamları ile yazılabilen en büyük ve en küçük sayıların farkını en yakın onluğa yuvarlayınız.

Soru 2) Dila’nın saksısının boyu 35 cm’dir. Bu saksıya 8 cm uzunluğunda bir lale fidanı ekti. Bu lale her gün 2 cm uzuyor.Bir hafta sonunda bu saksıyı yerden yüksekliği 4 dm olan bir sehpanın üzerine yerleştirirse lalenin tepesi ile zemin arası kaç cm olur ?
Soru 3) Nurettin evi ile okulunun arası 150ç adımdır. Bir adımının uzunluğu 35 cm olan Nurettin okula gidip – geldiğinde toplam kaç m ve cm yürümüş olur ?
Soru 4) Diyar 8 m uzunluğunda ip alıyor. Aldığı bu ipi her bir kardeşine 45 cm olmak üzere 5 kardeşine paylaştırıyor.Diyar’a kalan ipin uzunluğunu m ve cm cinsinden bulunuz.
Soru 5) 5 – 4 – 8 – 7 – 3 rakamlarını kullanarak yazılabilen 4 basamaklı en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının farkının sayı değeri toplamını bulunuz.

Soru 6) üç basamaklı en büyük çift sayı ile üç basamaklı 500’den küçük en büyük çift sayının farkının sayı değeri toplamını bulunuz.

Soru 7) 123. 345. 768 sayısının basamak adlarını kırmızı kalem ile ok çıkartarak yazınız.
Soru 8) 304.099.678 sayısının birler bölüğünün sayı değeri toplamı ile milyonlar bölüğünün sayı değeri toplamının FARKININ 19 katını bulunuz.