Karşılaştırma Cümleleri 4. Sınıf Türkçe

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM
1.KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ
İREM: Bu dönem kaç tane hikaye kitabı okudun? İZEM:15 tane kitap okudum.
İREM: Benim okuduğum kitap senden fazlaymış İZEM: Evet, sen daha fazla okumuşsun.
Yukarıdaki konuşmada İrem ile İzem okudukları kitap sayılarını karşılaştırmışlar. İrem, ’benim okuduğum kitap senden fazlaymış’ diyerek karşılaştırma yapmış.
Varlıklar, kavramlar, durumlar ya da olaylar arasındaki benzerlikleri veya farklılıkların belirtildiği cümlelere karşılaştırma cümleleri denir.
ÖRNEKLER:
1.Aslan fareden daha güçlüdür. ———– Aslan ile fare karşılaştırılmış.
2.Eren’in Ceren kadar boyu vardır.———Eren ile Ceren’in boyları karşılaştırılmış.
3.Yılmaz,matematik dersinde Köksal’a göre başarılıdır.—Yılmaz ile Köksal karşılaştırılmış.
4.Amacı Berfin gibi disiplinli olmak.——— Kişi Berfin ile karşılaştırılmış.
5.Geçen yıla nazaran, bu yıl kar çok yağdı.——Bu yıl geçen yılla karşılaştırılmış.
Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi daha,gibi,göre,kadar,daha,ayrı,benzer,farklı,nazaran ifadelerinden yararlanılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazınız.
Göre-kadar-gibi-daha
1.Ben senin …………….. çalışkan değilim.
2. Senin boyuna ……….. ben kısayım.
3.Ahmetcan,Sametcan’dan …………… başarılıdır.
4.Ben senin …………. yaramaz değilim.
Aşağıya karşılaştırma anlamlı cümleler yazınız.
1………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………