Destekleyici Ve Açıklayıcı İfadeler Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Türkçe

DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER

Günlük hayatımızda bir konuyu desteklemek ve açıklamak için bazı ifadeler kullanırız.Bunların en önemlileri; örnek olarak ,örneğin,hatta,gibi,yani,özellikle,açıkçası,doğrusu,başka bir deyişle,açıklamak gerekirse gibi sözcüklerdir. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler konuşmamızın ya da yazımızın daha iyi anlaşılmasını sağlar.

*Aşağıdaki cümleleri açıklayıcı ve destekleyici ifadelerle tamamlayalım.

  • Bu kadar çabuk gelmene şaşırdım. ………………………. geç kalacağını düşünmüştüm.
  • Süt, su, sirke ………………..maddeler sıvı maddelerdir.
  • Naciye kedileri çok sever,……………………onun kadar sevenini görmedim.
  • Okulda …………………..uymamız gereken kural,derslere zamanında girmektir.
  • Et,süt,yumurta ………………….besinler protein bakımından zengindir.
  • Yasemin’in önemli bir rahatsızlığı yok,…………………sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

1-“İkizlerin çoğu çift yumurta ikizidir,yani birbirlerine tıpatıp benzemezler.”cümlesinde açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a-çift                         b-çoğu                         c-yani                                       d-tıpatıp

2-“Otuz yaşındaki bir insan ömrünün yaklaşık on yılını ……………………..ömrünün üçte birini uyuyarak geçirmiştir.”  cümlesinde boş bırakılan yere hangi destekleyici kelimeler yazılmalıdır?

a-bana göre                                         b-gibi                  c-başka bir deyişle                          d-örneğin

3-“Köpeklerin kulakları çok iyi duyar.Kedilerin de işitme duyuları çok gelişmiştir………………….köpeklere oranla daha iyidir.”paragrafında boş bırakılan yere hangi destekleyici sözcük gelmelidir?

a-örneğin                      b-hatta                      c-yani                                   d-özellikle

Aşağıdaki boş yerlere baştaki sözcüğün eş anlamlısını  yazalım.

Kibar— Annem çok …………………..bir insandır.

Medeniyet—Bu …………………….bize atalarımızdan miras kaldı.

Öykü—Anlattığınız ………………….çok güzeldi.

Alaka—Gösterdiğiniz ………………….için çok teşekkür ederim.

Saadet—Sizlere sağlık ve ……………………….dilerim

Irmak—Dün …………………..kenarına geziye gittik.

Asır—Bu ………………..çok büyük gelişmeler olacak.

Teminat— Bu iş için bana ………………….verebilir misin?