4. Sınıf Türkçe Değerlendirme Soruları

BOZ YILAN KALESİ

Bu  köyün yolundan  geçen arabacılar  tabak  gibi  dümdüz  ovada  birdenbire  bir duvar  gibi  yükselen  uçurumun  önüne  gelince  dizginleri  çekerek  atları  durdururlar  ve  kamçılarının  ucuyla  yolculara uçurumun  tepesini  gösterirler:

-Yılan  Kalesi!                                                                                                                                           Ve yolcuların tepedeki kocaman kaleye merakla baktıklarını görünce “deh” diye arabayı sürer ve ilave  ederler:

-Bu  kalede  kocaman  bir   boz yılan  yaşarmış. Vaktiyle  burada  oturan  bir  paşanın ruhuymuş…  Kalede  paşanın  gizli  hazinesini  korur  ve  kimseyi  içeri sokmazmış…

 

( 1-5. Soruları metne göre cevaplayın.) (5×8=40 puan)

1-Arabacılar  atları  nerede  durdururlarmış?  …………………………………………………………….

2-Metinde ova neye benzetiliyor?  ……………………………………………………………………….

3-Vaktiyle kalede kim oturuyormuş?  …………………………………………………………………….

4-Bozyılanın kalede görevi ne?  …………………………………………………………………………..

5-Boz yılan niçin kalede yaşarmış?  ………………………………………………………………………

6- Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını yazınız.

  Kelime    Eş Anlamı                                           Kelime      Zıt Anlamlı         

Okul        ……………….                                     Az           …………….

Mana       ………………                                      Savaş      …………….

Yanıt       ………………                                      Uzak       …………….

Sene        ………………                                      Özgür      …………….

Misafir    ………………                                      Yavaş      …………….

İmtihan   .………………                                      Yüksek    …………….

7- Aşağıda altı çizili sözcükleri mecaz ve gerçek anlam yönünden inceleyip karşısına yazınız.(10 puan)

     Ömründe rahat yüzü görmedi.      …………….…

Haberi duyunca içim parçalandı.  …………….…

Ağacın dalları sallanıyordu.          ……………….

Düğün, mahalleyi ayağa kaldırdı. ……………….

Üzüm, çok faydalı bir meyvedir.  ……………….

8- Aşağıdaki deyimleri açıklamaları ile eşleştiriniz. ( 10 puan)

 

Deyimler                                                            Açıklamaları

 

1- Ağız birliği etmek                                   (    ) Bir olayla iki sonuç elde etmek

2-Bir taşla iki kuş vurmak                           (    ) Bir şey üzerinde çok düşünmek

3-Gözü gibi sakınmak                                 (    ) Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak

4-Kafa yormak                                            (    ) İşini güven altına almak

5-Eşeği sağlam kazığa bağlamak                (    ) Bir zarar gelmesin diye özenle korumak