4. Sınıf Türkçe Çalışma Kağıdı

TÜRKÇE ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ
ADİLE ÇAVUŞ
Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, Tarsus’a geldi. Onu karşılayanlar arasında, Kurtuluş Savaşı kahramanı Adile Çavuş da vardı. Bu iri yapılı, esmer kadın, koşarak Atatürk’ün önünde yere kapandı. Ağlayarak toprağı öpüyordu: Bastığın yere kurban olayım, diyordu.
Atatürk, Adile Çavuş’u yerden kaldırdı. Orada bulunanlar, kadını omuzlarına aldılar. Atatürk, Adile Çavuş’a şöyle seslendi:
– Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın! Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Doğru olan cevabı seçenekler içerisinden bulup cevap anahtarına kotlayınız.

Aşağıdaki dört soruyu yukarıda verilen parçaya göre yanıtlayınız.
1 ) Atatürk Tarsus’ ne zaman gitmiş?
A ) Akşam üzeri B) Cumhuriyet’in ilanından sonra C) Hafta sonu D) Soğuk bir kış günü

2 ) Adile Çavuş nasıl birisiymiş?
A) İri yapılı B) Uzun boylu C) Kısa boylu D) Beyaz tenli

3 ) Adile Çavuş Atatürk’ü görünce ne yapmış?
A) Boynuna sarılmış B) Elini öpmüş C) Önünde yere kapanmış D)Gülmeye başlamış.

4 ) Türk kadını için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cesur B) Duygusal C) Kahraman D) Tembel

5 ) “Mehmet Bey evde kötü alışkanlıklarını değiştirmeli.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Kim B) Ne zaman C) Nerede D) Neyi

6) “Ayşe, kedisi Minnoş’u İstanbul’dan almış.” cümlesinde kaç tane özel ad vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7) Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Atatürk, Amasya’ya gitmiştir. B) Sen bizimle gelecekmisin Leyla?
C) Dr. Enes Yıldırım hastayı gördü. D) Atatürk “Yurtta sulh, cihanda sulh.” dedi.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Parasını kaybettiği için kitap alamadı. B) Ayşe, bu gün okulda çok güldü. C)Soğuk su içince hemen boğazı şişti. D) Derslerine çok çalışınca yazılılardan yüksek not aldı.

9) Hangi cümlede abartılı bir ifade kullanılmıştır?
A) Arkadaşım bayılınca çok korktum. B) O kadar hızlıydı ki sınıfta onu kimse geçemiyordu. C) Sınavda 1. olunca sevinçten havalara uçtum. D) Dün akşam üşütünce hasta oldum.

10) Aşağıdaki cümleleri sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak eşleştiriniz.
İyi uyuyamadığından arkadaşımdan borç aldım.

Seni uyandırmayalım diye çok çalıştım.

İyi not alabilmek için başı çok ağrıyor.

Param bittiği için televizyonu açmadık.

Ödevlerini hep son güne bıraktığı için yetiştiremiyor.

11)“dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu. B) Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmıştı.
C) Gözleri uzaklara daldı gitti. D) Bu yaz gül dalını budamasını öğrendim,

12) Aşağıdaki sözcükleri Basit, Birleşik, Türemiş diye adlandırınız.
1.Kağıt:……………………………… 4.Sözlük:……………………………
2.Beşiktaş:…………………………… 5.Kitaplık :…………………………
3.Kömürlük:……………………….. 6.Atatürk : …………………….

13) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre yazdığımızda en son hangisi gelir?
A) yolsuz B) yolluk C) yolcu D) yolculuk