Sütun Grafiği Oluşturma 4. Sınıf Matematik

SÜTUN GRAFİĞİ

Yukarıda verilen şekillerin çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğini aşağıya oluşturunuz.

Okulunuzdaki 4. sınıfların sınıf mevcutlarını öğreniniz. Elde ettiğiniz bilgileri çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde gösteriniz.

Sütun Grafiği Oluşturma 4. Sınıf Matematik

sutun-grafigi

Aşağıdaki soruları yandaki sütun grafiğine göre cevaplayınız.
1.Grafiğin adı nedir?
A. Mevsimler

B. En sevilen mevsimler

C. 4-C sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği mevsim

D. En sevdiğimiz mevsim
2. En çok sevilen mevsim hangisidir?
A. Sonbahar B. Kış
C. İlkbahar D. Yaz
3. En az sevilen mevsim hangisidir?
A. yaz B. Kış  C. İlkbahar D. sonbahar
4. Hangi mevsimleri eşit sayıda öğrenci sevmektedir?
A. İlkbahar- Sonbahar B. Yaz – Kış
C. İlkbahar – Yaz D. Sonbahar – Kış
5. Kaç kişinin en sevdiği mevsim sonbahardır?
A. 10 B. 9 C. 8 D. 7
6. Kaç kişinin en sevdiği mevsim yazdır?
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
7. Kış mevsimini sevenlerin sayısı, Yaz mevsimini sevenlerden kaç kişi azdır?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
8. Sonbahar mevsimini sevenler, kışı sevenlerden kaç kişi fazladır?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9. Kaç kişinin en sevdiği mevsim ilkbahardır?
A. 5 B. 7 C. 10 D. 14
10. 4-C sınıfında kaç öğrenci vardır?
A. 35 B. 33 C. 31 D. 29