Sayı Problemleri Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Matematik

1- 1, 2, 4, 8, ?, 32, 64, 128
şeklinde verilen sayı örüntüsünde ? işareti yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir?
A) 35
B) 36
C) 33
D) 32

2- 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?, 34, 55, 89
şeklinde verilen sayı örüntüsünde ? işareti yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir?
A) 25
B) 15
C) 21
D) 31

3- 90- 87- - 81- - 75 sayı dizisinde  yerine hangi sayılar yazılmalıdır?
A-85-80
B-84-78
C-82-79
D-83-78

4. “Üç yüz bin altı yüz iki” sayısının rakamlar-la yazılışı hangisidir?
A) 300602
B) 300002
C) 30602
D) 3000602
5. Kırk beş bin kırk beş doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 045
B) 45 145
C) 45 450
D) 4 500 045
6. 6898 doğal sayısının yüzler basamağın-daki sayının basamak değeri ile onlar basa-mağındaki sayının basamak değeri arasında-ki fark kaçtır?
A- 800
B- 600
C- 710
D- 510
7. Üç basamaklı en büyük doğal sayının 2 fazlası, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 1003
B-1001
C-1002
D-1000

8- “Yetmişbin yirmi” doğal sayısının rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 70 020
B- 7020
C- 70 200
D- 72 000

9- “43 507” doğal sayısının okunuşu, aşağı-dakilerden hangisidir?
A- dörtbin üçyüz elliyedi
B-kırküçbin elliyedi
C-dörtbin beşyüz yedi
D-kırküçbin beşyüz yedi