Ardışık Doğal Sayıları Toplama 4. Sınıf Matematik

ARDIŞIK SAYILARLA İLGİLİ ALIŞTIRMALAR
1. 21+22+23+24+25 ardışık doğal sayılarının toplamını bulunuz.
Çözüm: 21+22+23+24+25 5 tane 46 olduğu için 46×5=230
+25+24+23+22+21
46+46+46+46+46 Her sayı 2 kez yazıldığı için 2 ye böleriz.230:2=115
Bu işlemi kısa yoldan yapmak için;21-22- 23- 24-25 tam ortadaki sayıyı 5 ile çarparız.23×5=115
2. 28+29+30+31+32 ardışık olan (peş peşe gelen)doğal sayıların toplamını bulunuz.

3. 43+44+45 ardışık verilen doğal sayıların toplamını bulunuz.
4. 110+111+112+113+114 ardışık verilen doğal sayıların toplamını bulunuz.
5. 332+333+334 ardışık verilen doğal sayılarının toplamını bulunuz.
6.Toplamları 115 olan 5 ardışık doğal sayının en küçüğü ile en büyüğü kaçtır?
Çözüm:1.sayı-a
2.sayı-a+1 1+2+3+4=10 sayısını 115 ile toplarız. 115+10=125
3.sayı-a+2 125:5=25 Çıkan sonuç her zaman büyük sayıdır.
4.sayı-a+3 21+22+23+24+25
5.sayı-a+4 en küçük en büyük
7.Toplamları 150 olan 5 ardışık sayıyı bulup, ortasındaki sayıyı yuvarlak içine alınız.

8.Toplamları 132 olan 3 doğal sayıyı bulup, en küçüğünü yuvarlak içine alınız.
9.Toplamları 560 olan ardışık 5 doğal sayıyı bulup,en küçüğü ile en büyüğünün toplamını bulunuz.

10.Toplamları 999 olan ardışık 3 doğal sayıyı bulup , ortasındaki sayıyı yuvarlak içine alınız.