4. Sınıf Fen ve Teknoloji Performans Ödevleri 2017-2018

1- Vücudun bölümlerini resim veya şekil kullanarak gösterir.
2- Mıknatıs nedir? Mıknatısı çeken veya çekemeyen maddelere örnekler gösterir.
3- Doğal ve yapay maddeleri resim ve şekillerle anlatır.
4- Dünya’ nın katmalarını gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar.
5- Atatürk’ ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmaları araştırı ve sunar.