Canlılar Dünyası Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri

1.Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökünden besin olarak yararlanırız?

a-)patates b-)havuç
c-)soğan d-)yer elması

2.Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi omurga sızdır?

a-)solucanlar b-)balıklar
c-)memeliler d-)kurbağalar

3.Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvandır?

a-)kanarya b-)kertenkele
c-)koyun d-)güvercin

4.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) bütün canlılar solunum yaparlar.
B) bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır.
C) canlılar beslenir.
D) bütün çanlılar tek hücrelidir.

5.Besin ve oksijeni kullanarak, karbondioksit gazını dışarı verme olayına ne denir?

A) solunum B) fotosentez
C) hücre D) boşaltım

6.insanların solunumu sonucu ortaya çıkan gaz hangisidir?

A) oksijen B)azot
C)helyum D)karbondioksit

7. Aşağıdakilerden hangisi Yaprağın görevidir?
A) Üreme
B) Solunum yapmak
C) Tohum oluşturmak
D) Meyve oluşturmak

8.Aşağıdakilerden hangisi otla beslenen hayvan değildir?

A) Aslan B) İnek
C) Keçi D) Kuzu
9.Çiçekli bir bitkide döllenmiş yumurta hücresine ne denir?

A) Meyve B) Zigot
C) Embriyo D) Yaprak

10.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozucu etki yapmaz?
a.Fabrika atıkları
b.Ormandaki bitkisel döküntüler
c.Orman yangınları
d.Plansız kentleşme

11.Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendi yapar?
a.aslan b.insan
c. balarısı d.gül

12.Çevreye en çok zarar veren varlık hangisidir?
a.hayvanlar b.insanlar c.bitkiler d.kuşlar
13-Canlılar enerjilerini nereden sağlarlar?

a)Besinlerden b)Sudan
c)Topraktan d)Havadan
14-Yaşam alanlarının yok olmasında insanların payının en fazla olduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ağaçların kesilmesi
b)İlaçlama yapılması
c)Çevre kirliliği
d)Gübreleme yapılması

15. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı grupta bulunur?

a) Yılan b) Kertenkele
c) Timsah d) Kurbağa

16- Hangisi sıcak kanlı hayvan değildir ?

A)Yılan B) Serçe
C) Kedi D) Tavuk

Hazırlayan: Yerlikaya