Ses ve Işık Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri

S.1. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
A) Güneş
B)Yıldız
C) Meşale
D) Yıldırım

S.2.Dünyanın en büyük doğal ışık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş böceği
B) Yıldız
C) Güneş
D) Şimşek

S-3- Şimşek- Mum – Gaz lambası – Ay
Yukarıdaki ışık kaynaklaından kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

S.4.Aşağıdaki cisimlerden hangisinin üzerine ışık tutulduğunda yansıma olayı gerçekleşir?
A) Ayna
B) Taş
C) Tahta
D) Toprak

S.5. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı degildir?
A) Kuş sesi
B) İnsan sesi
C) Rüzgar sesi
D) Fülüt sesi

S.6.Yanlış yerde, yanlış zamanda ışık kullanılması ışık kirliliğine yol açar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine yol açar?
A) Tasarruflu ampullerin kullanılması
B) Odadaki fazla ampullerin kapatılması.
C) Gereksiz yere ampullerin konulmaması
D) Arabanın uzunfarlarının gereksiz yere yakılması.

S.7.Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz olarak etkiler?

A)Kitap okurken 25-30 cm mesafe olması
B) Bol miktarda havuç yemek
C) Çok ışıklı ortamlarda bulunmamak
D) Televizyonu yakından izlemek.
S.8. Ses şiddetini artırmak için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) Kamera
B) Megafon
C) Radyo
D) Televizyon

S.9.İşitme kaybını önlemek için aşağıdkilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Yüksek sesle müzik dinlemeliyiz.
B) Kulağımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız
C)Televizyonun sesini çok açmalıyız.
D) Kulağımız ağrıdığında doktora gitmeliyiz.

S.10. Seslerin tamamı ………………….. sonucu oluşur. Sinek sesi şiddeti …………. olan sestir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hareket-Yükseklik
B) Titreşim-Az
C) Boşluk-Az
D) Titreşim-Yükseklik

S.11.“Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi opak maddedir?
A) Su
B) Cam
C) Tahta
D) Yağlı kağıt

11-) Karanlıkta niçin göremeyiz?
a)Ses olmadığı için
b)Işık olmadığı için
c)Soğuk olduğu için
d)Hepsi

12-)Hangisi ışık kaynağı değildir?
a)Güneş b)Yıldızlar c)Lamba d)Ay

13-)Hangisi doğal ışık kaynağıdır?
a)Ay b)Mum c)Lamba d)Güneş

14-)Hangisi yapay ışık kaynağıdır?
a)Mum b)Ay c)Güneş d)Yıldız

15-)Işık kaynağı olmadığı halde Dünyamızı aydınlatan hangisidir?

Hazırlayan: Yerlikaya