Dolaşım Sistemi Etkinlik 4. Sınıf Fen Bilimleri

KANIN VÜCUTTA DOLAŞIMI
ETKİNLİK 2 :
Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(……) Kirli kanın içinde bol karbondioksit bulunur.
(……)Kanın oksijenle temizlenmesi akciğerde gerçekleşir.
(……)Temiz kan, açık kırmızı renktedir.
(……)Akciğer vücudumuza kan pompalar.
(……)Kalp çalışmasa da yaşayabiliriz.
(……)Damarlar insan vücudunda her noktaya ulaşır.
(……)Karbondioksit bakımından zengin olan kan açık kırmızı renkte görünür.
ETKİNLİK 3 :
Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1. Besinler ve oksijenin vücudun gerekli yerlerine taşınıp atıkların gerekli organlara iletilmesine …………….. denir.
2. Oksijen ………… sayesinde tüm sayesinde tüm vücuda taşınır.
3. …………… sıvı halde olması , damarlar içinde hareket edebilmesini sağlar.
4. Karbondioksit ve …… .. maddelerin vücutta birikmesi , vücudun işleyişine zarar verir.
5. Kalp atışıyla …………….. vücudun her yerine ulaşır.
6. Kalp atışlarının vücudumuzda bıraktığı etkiye ………………. denir.
7. Temiz kanın içinde bol miktarda …………….. bulunur.
8. Kalpten akciğerimize temizlenmek için giden kanda bol miktarda ……………….. vardır.
9. Kalp sürekli kasılıp …………… vücudumuza kan pompalar.
10. Açık kırmızı renkteki kan …………… kandır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Kanın içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunursa vücudumuz için zararlı olur.
A) Su B) Karbonmonoksit
C) Oksijen D) Besin
2) I. Dışarıdan alınan oksijeni vücudun her yerine taşır.
II. Vücutta oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştıracak organlara taşır.
III. Vücutta üretilen karbondioksiti biriktirir.
IV. Besin maddelerinin bütün vücuda taşır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kanın görevleri arasındadır?
A) I,II,IV B) I,II,III
C)II,III,IV D)I,III,IV
3) Vücudumuzda kanın gitmediği yerle ilgili ;
I.O bölümde ısınma olmaz
II. Canlılık özellikleri bulunmaz.
III. Besin ve oksijen oraya ulaşmaz.
Bilgilerinden hangileri doğrudur.
A) I,II,III B) II,III
C) I,III D) I,II
4) Kanın vücutta dolaşımıyla görevli yapı ve organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yutak –gırtlak
B) Kaslar –kemikler
C) Kalp – damar
D) Karaciğer –akciğer
5) Damarlarımızdaki kanın hareketini sağlayan , pompa görevindeki organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) akciğer B) böbrek
C) kalp D)mide
6) Kalbimizin düzenli olarak kan pompalaması sonucunda damarlarımızda oluşturduğu etkiye ………… denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi yazılmalıdır?
A) Tansiyon
B) Ateş
C) Nabız
D) Damar
7) Evimizde de kullandığımı su boruları, dolaşım sistemimizdeki hangi organa benzer.
A) kalp B) kan
C) damar D) kas