Basit Türemiş Birleşik Sözcükler 3. Sınıf Türkçe

SÖZCÜKLERİN YAPISI                                                      

BASİT SÖZCÜKLER:

Hiç ek almamış ya da aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiş sözcüklerdir.

Örnek: Köy, okul, gün, ev…

Ek alan basit sözcüklere örnek:

  1. Çoğul eki alanlar (- ler, -lar) Kalemler à kalem + ler (Basit sözcük çünkü ek alınca anlamı değişmemiş), arabalar, işler…
  2. Hal Eki Alanlar( -a, – u, -da, -dan) Okulda, otelde, işten, okyanustan, evi, avı, yola, markete, hastaneden, dükkandan
  3. Tamlama eki alanlar ( -nın –ı, -ın -ı )     Arabanın anahtarı, evin yolu , okulun girişi, kedinin kuyruğu
  4. İyelik ekler(varlığın kime ait olduğunu belirtir. Evimiz, evleri, okulumuz, tokam, kalemin,

TÜREMİŞ SÖZCÜKLER

Yapım eki alarak yeni anlamlar kazanan sözcükler türemiş sözcüklerdir. (-cı, -lı, -lık, -sız, -gi, -gin, -daş ekleri )

cats

BİRLEŞİK SÖZCÜKLER

Birden çok sözcüğün birleşip kaynaşması ile oluşan sözcüklerdir. Yeni oluşan sözcük: İçinde bulunan sözcüklerin her ikisine de benzemez.

Aşağıdaki sözcüklerin kök ve eklerini gösteriniz.  Basit mi, Türemiş mi, birleşik mi olduğunu işaretleyiniz.

 

Kelime Kök + Eki Basit Türemiş Birleşik
Yolluk Yol + luk   X  
kavanoz        
Dolmabahçe        
Şüpheli        
Sonbahar        
Bağırsak        
Kaleci        
Şekerli        
Vatansever        
Yurt        
Sivrisinek