Maddeyi Tanıyalım Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddenin özelliği değildir?
A)Akıcıdır.
B) Belirli bir kütlesi vardır.
C) Belirli bir şekli vardır.

2) Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir?
A) Sandalye B) Pamuk
C) Oyuncak ayı

3) Aşağıdakilerden hangisi kırılgan maddeye örnektir?
A) Halat
B) Tahta kaşık
C) Bardak

4) I. Gül
II. Sarımsak
III. Su
IV. Cam
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kokulu maddelere örnektir?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III

5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Su, ısı kaybederek gaz haline dönüşür.
B) Sıvılar, akıcı maddelerdir.
C) Buz, suyun sıvı halidir.

6) Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?
A) Süt B) taş C) demir

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Buz, suyun katı halidir.
B) Buz yeterince ısıtılırsa sıvı hâle geçer.
C) Yağmur suyun katı halidir.

8) Aşağıdaki katı maddelerden hangisi büyük tanelidir?
A) Kayısı dolu sepet
B) Kum dolu kavanoz
C) Toz şeker dolu şişe

9) Aşağıdakilerden hangisi açık havada en hızlı şekilde buharlaşır?
A) Su B) kolonya C) süt

10) * süt * kolonya * su
* benzin * kum * sirke
Yukarıda verilen maddeler bir grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır?
A) su B) kolonya C) Kum

11) Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?
A) tuz B) su C) hava

12) I. Katı II. sıvı III. gaz
Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) II, III

13) Aşağıda verilenlerden hangisinin paketi delindiğinde sıvılar gibi akıcılık özelliği göstermez?
A)tuz B)tereyağı C)toz şeker

14) I. Akışkanlık
II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
III. Konulduğu kabın şeklini alma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?
A) Yalnız I B) I, III C) II, III

15) Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?
A) Konuldukları kabın şeklini almaları
B) Akıcı olmaları
C) Görülememeleri

16) Kadir, toprağa bir miktar su döktüğünde kısa sürede suyun gözden kaybolduğunu gördü. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Su yok olmuştur.
B) Su topraktaki hava boşluklarına dolmuştur.
C) Su tamamen buharlaşarak havaya karışmıştır.

17) Maddelerin katı sıvı gaz olmalarına ne denir?
A) Hal değişimi B) Halleri C) Erime

18) Buhar suyun hangi halidir?
A) Katı B) Gaz C) Sıvı

19) Aşağıdakilerden hangisi cam bardağın bir özelliği değildir?
A) Sertlik
B) Esneklik
C) Kırılganlık

20) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Katıların belli bir şekilleri vardır.
B) Küçük taneli katılar, sıvılarla benzer şekilde davranır.
C) Sıvıların belli bir şekilleri vardır

21) Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada üç halde de bulunur?
A) Toprak B) Hava C) Su

22) Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz maddelere örnektir?
A) Su B) Buz C) Hava