Işık Kaynakları Etkinliği 3. Sınıf Fen Bilgisi

Aşağıdaki görselleri verilen varlıkların adlarını altlarına yazalım. Bu varlıkları doğal ışık kaynakları,yapay ışık kaynakları olarak sınıflandıralım.

cats

cats

Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

ışık kaynağı – ay – karanlık – ışık – Güneş – doğal – yapay

1. ……………………………. doğal ışık kaynağıdır.
2. ……………………………. ortamlarda varlıkları göremeyiz.
3. Mum ……………………….. bir ışık kaynağıdır.
4. En büyük ışık kaynağı ………………………………..tir.
5. Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere …………………………… denir.
6. Şimşek çaktığı anda etrafa ………………………………….. yayılır.
7. Güneş ateş böceği ve yıldızlar ………………………… ışık kaynağıdır.