2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

1-Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

A-Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi ………………….…..adı verilen ana kraliçedir(2 puan)
B-Dünyanın ilk kütüphanesi …………………….. şehrinde kurulmuştur (3 puan)
C-Tarihteki ilk yazılı antlaşma Mısır ve Hititler arasında imzalanan…………………….antlaşmasıdır.(2 puan)
D-Tarihteki ilk medeni kanun maddelerini …………………uygarlığı düzenlemiştir.(2 puan)
E-Tarihi çağları………………….uygarlığı başlatmıştır.(2 puan)
F-………………………..bilimi insan ırklarının özelliklerini inceler.(2 puan)
G-Anadolu da ki ilk tarımsal faaliyetler……………………………………….görülür.(2 puan)
H-Eski Türklerde toplum hayatını düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ……………….denir.(2 puan)
I-Anadolu da tarihin devirlere girmesinde etkili olan uygarlık…………………..uygarlığıdır.(2 puan)
İ-Mısır firavunları için yapılan anıtsal mezarlara…………………….denir.(2 puan)

 

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA VERİLEN UYGARLIKLARDAN UYGUN OLANINI EŞLEŞTİREREK YAZINIZ.(5X2=10 PUAN)

A: Sümerler B: Hititler C: Lidyalılar D: Mısırlılar E: İyonyalılar.

( )Parayı bulan uygarlıktır.
( )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.
( )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.
( )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.
( )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018