9. Sınıf Matematik Konuları 2018 – 2019

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir. Ders kitaplarınızdan listeyi kontrol ediniz.

 

9. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

ÜNİTE 1 MANTIK

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önerme

Bileşik Önermeler

Koşullu Önerme Ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

ÜNİTE 2 KÜMELER

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümeler İle İlgili Temel Kavramlar

Alt Küme

İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde İşlemler

Küme İşlemleri Yardımıyla Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı.

ÜNİTE 3 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

Sayı Kümeleri

Sayı Kümelerini Birbiriyle İlişkilendirir

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümesini Bulma

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Üslü İfade İçeren Denklemler

Köklü İfadeleri İçeren Denklemler

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Oran ve Orantı

Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Problemler

ÜNİTE 4 BÖLÜNEBİLME

Bölünebilme Kuralları

Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları

Tam sayılarda Ebob ve Ekok

Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumları İçeren Problemler

ÜNİTE 5 ÜÇGENLER

Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerde Açı Özellikleri ile İlgili İşlemler Yapma
Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişki
Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin İç Ve Dış Açıortaylarının Özellikleri
Üçgenin Kenarortayları
Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri
Üçgenin Çeşidine Göre Yüksekliklerin Kesiştiği Noktanın Konumu
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
İki Üçgenin Eş Olması için Gereken Asgari Koşullar
İki Üçgenin Benzer Olması için Gerekli Olan Asgari Koşullar
Üçgenin Bir Kenarına Paralel ve Diğer İki Kenarı Kesecek Şekilde Çizilen Doğrunun Ayırdığı Doğru Parçaları
Üçgenlerin Benzerliği ile İlgili Problemler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Dik üçgende Pisagor Teoremi
Öklid Teoremi
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
Üçgenin Alanı
Üçgenin Alanı İle İlgili Problemler

ÜNİTE 6 VERİ

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verileri Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerini Hesaplayarak Yorumlama

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Bir Veri Grubuna İlişkin Histogram grafiği

Gerçek Hayat Durumunu Yansıtan Veri Gruplarını Uygun Grafik Türlerini Çizerek Yorumlama