2018-2019 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız.(10 PUAN)

a) Fiziğin bir alt bilim dalı olan …………………….., ısının madde içinde nasıl yayıldığını inceler.

b) Akım Şiddetini ölçen aletlere…………….. denir.

c) İnşaata makara sistemi ile tuğla çıkartılması fiziğin bir alt bilim dalı olan…………….ile ilgilidir.

d) SI Birim sembolü ‘J’ olan türetilmiş büyüklüğün adı………..’dir.

e) SI Birim’i kandela olan temel büyüklüğün ölçme aracı ………………’dir.

f) Yönü ve Doğrultusu olan büyüklük ……………………..’dür.

g) 1972 Yılında Kocaeli’nde kurulan ………………. Bilim araştırma merkezi teknolojik uygulamalar geliştirmektedir.

h) ………. bilim araştırma merkezi Avrupa’nın uzay programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

i) Döşemelerin leke tutmaması fiziğin alt dalı olan ……………… ile ilişkilidir.

j) Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan………..İsviçre-Fransa sınırında yer almaktadır.

 

2017-2018 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı

( Boşluk doldurma, doğru ,yanlış ve test soruları 4 puandır)( 10 soru)

1-)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların karşısına (D) , Yanlış olanlara(Y) yazınız.

a) Yer değiştirme, vektörel bir büyüklüktür [ ]
b) Bir hareketlinin aldığı yol, daima yer değiştirmesine eşittir. [ ]
c) Başladığı yere geri dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır[ ]
d) Bir hareketlinin aldığı yol, yer değiştirmesinden büyük olabilir[ ]

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018