2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz (her soru 5puan)

1. Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde yoktur?

A) Hücre duvarı B) Koful

C) Çekirdek D) Sitoplazma

2. Bir canlının yapılarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Organ-hücre-Doku-Sistem-Canlı

B) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı

C) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı

D) Hücre-Doku-Organ-Sistem-organizma

3. Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

2017-2018 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

18- Aşağıdaki canlıların üreme şekillerini yazınız.

Canlı Tomurcuk-

lanma

Bölünerek Yenilenme Vejetatif
Denizyıldızı
Hidra
YassıSolucan
Kertenkele
Bakteri
Kavak

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

4. Sınıf Fen 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

5. Sınıf Fen 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

7. Sınıf Fen 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

8. Sınıf Fen 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018