2018-2019 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcüğü yerleştiriniz. ( 20 P )

Milli kültürü * Nüfus cüzdanı * doğal * güneyi *Yunanlılar* kuzeye * kroki* Sakarya * kronoloji* hava olayları*

• Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara……………………………………………………………………………………………….denir.
• Bayramlarımız, düğünlerimiz, geleneklerimiz…………………………………yansıtan ögelerdir.
• Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı olarak çizimine ……………………………………..denir.
• Dağ, deniz, ova, vadi birer ……………………………………… unsurdur.
• Olayları oluş sırasına göre sıralamaya …………………………… denir.
• Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları ……………………………… bakar.
• ……………………… ………………………… Nüfus Müdürlüğünden alınır.
• Batı cephesinde …………………………………’a karşı savaşılmıştır
• Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde sağ kolumuz ………………………………… gösterir.
• Mustafa Kemal’e ‘’Gazi Mareşallik’’ unvanı ………………………………………………………………………….Savaşı’nda verilmiştir.

 

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki sorularda uygun cevapları işaretleyiniz.
(2×4= 8 puan)
* Kuvayı Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında, bir halk hareketidir.
[ ] Evet [ ] Hayır

* Heyelan toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayıdır.
[ ] Evet [ ] Hayır

* Deprem önlenebilir bir doğal afettir.
[ ] Evet [ ] Hayır

* Dört tarafı deniz olan kara parçalarına ada denir.
[ ] Evet [ ] Hayır

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.