2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

1.Aşağıdakilerden hangisi, 1960 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla yapılan uygulamalar
arasında gösterilemez?

A) Fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtılması
B) Çocuk sahibi çalışan kadınların maaşlarından kesinti yapılması
C) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması
D) Nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla nüfus komisyonunun kurulması
E) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi

2.Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ülkeler arasında ithalat artmış, mal ve hizmetler oldukça çeşitlenmiştir. Yakın döneme kadar sanayi ürünleri, tarım ürünleri ile maden ihracat ve ithalatı büyük önem kazanmıştır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracatı ya da ithalatına örnek gösterilemez?

A) Bir Türk firmasının yabancı bir ülkede faaliyet izni alarak GSM şirketi kurması
B) Yabancı kuruluşlardan bilgisayar yazılımlarının satın alınması
C) Tüketimin fazla ve ülkede üretilmediği için tropikal ülkelerden kahve satın alınması
D) Eğitim sektörlerindeki gelişmeyi sağlamak için yurt dışından eğitim paketlerinin alınması
E) Dünya piyasalarını yakından takip edebilmek için hizmet içi eğitim programlarının satın alınması

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

16.Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma imkânlarına göre, aşağıdaki liman kentlerini sıraya koymak gerekirse, bunlardan hangisi son sırayı alır?

A) Sinop B) İzmir C) Antalya D) Samsun E) Mersin

17.Aşağıdakilerden hangisi nüfus projeksiyonları için söylenemez?

A) Bölge,il veya daha küçük yerleşmeler bazında hazırlanabilir

B) Demografik, matematik ve ekonomik yöntemlerle hazırlanır

C) Gelişmiş ülkelerde uygulanmasına gerek duyulmaz

D) Ülkenin gelecek yıllardaki planlamalarına ışık tutar

E) Uzun vadeli tahminlerde yanılma payı yüksektir

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018