2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

1- Sera etkisi nedir? Nedenini ve sonuçlarını anlatınız. (10 puan)

2- Azotça zenginleştirmek için toprağa neden baklagiller ekilir? (10 puan)

3- Doğum, ölüm, iç göç ve dış göçlerin popülasyonun yoğunluğuna etkisini yazınız. (10 puan)

4- “Ekotonlarda daha fazla canlı çeşidi bulunur” ifadesi sizce doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Açıklayınız. (10 puan)

5- Aşağıdaki soruların başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

……Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.

……Malthus’un hipotezine göre populasyonun
dengesi ancak iç faktörlerle sağlanır.

……Havadaki kullanılamaz azotun bitkilerin
kullanabileceği hale getirilmesi olayına Nitrifikasyon
denir.

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

2.Bir memeli türünün dişisine ait kemik hücresinde 20 kromozom sayıldığına göre:

a)Erkeğinin gametine ait kromozom formülü,
b)Kemik hücresinin geçirdiği 5 mitoz sonucu oluşan toplam hücre sayısını bulunuz.
3.Bir kuşun yumurta oluşumu sırasında , profaz I safhasında 4 tetrat sayıldığına göre, aynı canlının karaciğer hücrelerindeki kromatit sayısını bulunuz.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018