2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

A. Aşağıdaki açıklamalardan, doğru olanların karşısına (D), yanlış olanların karşısına (Y) harfini yazınız.

1. ( ) ATP nükleotit yapılı bir moleküldür.
2. ( ) Fotosentetik canlılar sadece fotofosforilasyon ile ATP üretirler.
3. ( ) ATP’den bir fosfat koparılmasına fosforilasyon denir.
4. ( ) ATP + H2O → ADP + Pİ + Enerji tepkimesi egzergonik bir tepkimedir.
5. ( ) ATP hücrede depo edilemez.
6. ( ) ATP difüzyon ve hidrolizde harcanmaz.
7. ( ) ATP hücre içinde üretilir, hücre içinde tüketilir.
8. ( ) Enzim kullanılan her kimyasal reaksiyonda ATP kullanılır.
9. ( ) Bitkinin solunum reaksiyonlarında üretilen ATP, fotosentezde tüketilir.
10. ( ) ATP yalnız ışık enerjisi kullanılarak üretilir.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda …………………………………………, kök ucunda ………………………….. korur.

2. Akciğer alveolleri ve damarların iç yüzeyleri …………………………………………….. den oluşur..

3. ………………………… kemiğin enine kalınlaşmasını, beslenmesini ve onarımından sorumludur.

4. Bazı bitkiler ………………………….. adı verilen tüylere sahiptir.

5. Keten, kenevir ve sarımsakta bulunan lifler ve armutta bulunan taş hücreleri ………………………… ya örnek

verilebilir.

B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. İnsanda metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olanlara göre daha

sıktır.

Buna göre; Aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal damarların en seyrek olması beklenir ?

A) Sinir Doku B) Kemik Doku C) Yağ Doku D) Bez Epiteli E) Kas Doku

7. Bitkilerde kovucuk ve gözeneğin ortak özelliği nedir?

A) Açılıp kapanmaları B) Gaz alış verişini sağlamaları C) Mantar Dokuda bulunmaları

D) Üst deride bulunmaları E) Kloroplast taşımaları

8. Parankima doku, bitkide bulunduğu yere göre yapısal ve işlevsel farklılıklar gösterir.

Aşağıdaki bitki bölümlerin hangisinde bulunan parankima doku hücrelerinde kloroplast miktarı en fazladır ?

A) Genç gövde epidermisinin altında B) Mantar tabakanın altında C) Çimlenmiş tohumun içinde

D) Emici tüylerin altında E) Genç gövdenin öz bölgesinde

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=a4ecfcc7b72ed56ab229a49ea6725a2c” target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-10-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-12-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]