2016-2017 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Proje Ödevi Konuları

Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama
*Kütüphane kartı hazırlama
*Kabartma Harita Yapma
*Dünya İklim Haritası Yapma
* Türkiye İklim Haritası Çizme

*İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları
*Türkiye Maden Haritası Hazırlama
*Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama
*Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama
*Türkiye Turizm Haritası Hazırlama
*Türkiye Sanayi Haritası Hazırlama
*Türkiye Ulaşım Haritası Hazırlama
*Ülkemizin İhraç ve İthal Ürünleri İle İlgili Tablo Hazırlama
*Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama
*İslamiyetin Doğuşu filmini izleme ve film eleştirisi yazma
*Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı Hazırlama
*İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı Hazırlama
*Çevre sorunlarından birisini seçerek çözüm yolları içeren proje hazırlama

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-6-sinif-sosyal-bilgiler-performans-odevi-konulari/” target=”blank” ]2016-2017 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları[/button]