2015-2016 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

1. Türkiye’de seracılığın Ege ve Akdeniz bölgelerinde gelişmesinde, bu bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Ormanların bulunması
B) Güneşli gün sayısının fazla olması
C) Yüz ölçümlerinin geniş olması
D) Yer şekillerinin engebeli olması

Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir başlıca çıkarıldığı yerlerdir. Geleceğin yakıtı olarak bilinir.
*Jet ve roket yakıtı başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. *Ülkemiz dünya rezervlerinin yüzde 63’üne sahiptir.
2. Yukarıda sözü edilen yeraltı kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakır
B) Demir
C) Doğalgaz
D) Bor mineralleri

3. Doğu Karadeniz Bölümü yaylaları ile Erzurum-Kars platolarının çayır ve otlaklarla kaplı olması buralarda hangi hayvancılık türünün daha çok yapılmasını kolaylaştırmıştır?
A) Büyükbaş hayvancılık
B) Arıcılık
C) Küçükbaş hayvancılık
D) Kümes hayvancılığı

Ülkemizde en çok Kastamonu-Küre ve Artvin-Murgul’da çıkartılır. Elektrik ve elektronik sanayinde kullanılır.
4. Yukarıda özellikleri verilen maden
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bakır B)Demir C)Bor D)Taşkömürü

Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.
5.Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?
A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.
B) Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur.
C) Türkiye’nin en güçlü takımı Beşiktaş’tır.
D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.
6.İklim koşulları dikkate alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin bir arada yetiştirilme imkânı yoktur?
A)Çay-Pamuk B)Pamuk-Tütün
C)Şekerpancarı-buğday D)Ayçiçeği-Tütün
7. İnsanlar meslek seçimi yaparken aşağıdakilerden hangisine daha az dikkat etmelidir? A) Mesleğin yeteneğine uygun olmasına B) Mesleğin başkalarının isteğine göre seçilmiş olmasına C) Mesleğin bol kazanç sağlayan bir meslek olmasına D) Mesleğin gerektirdiği eğitim seviyesini bilmek
8. Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Askerlik yapmak B)Vergi vermek
C)Seçimlerde oy kullanmak D)Fabrika kurmak

9. “İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır” diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır?
A) Nitelikli İnsan B) Seviyeli İnsan
C) Sevimli İnsan D) Olgun İnsan

10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomisini etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir?
A) Yer şekilleri B) İklim şekilleri
C) Teknolojik gelişmeler D) Denizlere göre konum

AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU OLANININ BAŞINA D, YANLIŞ OLANININ BAŞINA Y YAZINIZ.(3*5=15)
( ) İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karluklardır.
( )Kuran-ı Kerim’i kitap haline getiren Hz. Ali’dir.
( )Her yıl baharın gelişiyle kutlanan bayrama nevruz denir.
( )Ayçiçeği yağı fabrikası kurmak için en uygun bölge Marmara bölgesidir.
( )Alışveriş üzerinden alınan dolaylı vergiye KDV denir.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-4-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-5-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-inkilap-tarihi-8-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]