2016-2017 Lise İngilizce Sene Başı Zümresi

………………………………………………. LİSESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No :  1

Tarihi : 1….09.2016

Yer :   Öğretmenler Odası

Saat: 10:00

GÜNDEM:

  1. Yoklama
  2. Türk Milli Eğitimi Genel Amaçları, Atatürk İlke ve İnkılapları.
  3. İngilizce derslerinin amaçları ve Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri
  4. Ölçme ve Değerlendirme:
  5. Yazılı sınavlar
  6. Sözlü sınavlar
  7. Ödevler
  8. Yıllık Planlar ve Atatürkçülük konuları
  9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

ALINAN KARARLAR:

Zümre Toplantı Tutanağını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.