2015-2016 İnkılap Tarihi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

1) Yeni Türk Devleti’nin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 1. Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma
 2. Tarımı modern araçlar ile geliştirme
 3. Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma
 4. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme

 

2) Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk İlkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 1. A) Cumhuriyetçilik  B) Milliyetçilik
 2. C) Devletçilik                                         D) Laiklik

 

3) Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar taşıyan Sevr Antlaşması hukuken ölü doğan bir antlaşmadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Misak-ı Milli kararlarına aykırı maddeler içermesi
 2. B) İtilaf Devletleri’yle imzalanmış olması
 3. C) İstanbul hükümetinin anlaşmayı kabul etmiş olması
 4. D) Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış olması

 

4) Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde alınan bazı kararlar şunlardır;

 1. Tüm yurttaki direniş cemiyetleri (yararlı cemiyetler) birleştirilmiştir
 2. Kurtuluş savaşımızın amaç , gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir

III. İstanbul hükümeti, Temsil Heyeti’nin varlığını resmen tanımıştır.

Yukarıdaki kararların alındığı kongre ve genelgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. II. III.
A) Sivas Kong. Amasya Görüş. Amasya Gen.
B) Amasya Gen. Amasya Görüş. Sivas Kong.
C) Sivas Kong. Amasya Gen. Amasya Görüş.
D) Amasya Görüş. Amasya Gen. Sivas Kong.

 

5)   Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul Hükümeti işgalci devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirememiştir.

Bu durumun;

 1. İstanbul Hükümeti’nin halkın güvenini kaybetmesi
 2. Yararlı cemiyetlerin kurulması

III. Merkezi otoritenin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

 1. A) Yalnız I  B) Yalnız III        C) I ve II        D) II ve III

 

6) Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş’a bir yazı gönderilerek, Milli Mücadeleye katılanların lis­tesi istenmiştir. Bunun üzerine şehrin ileri ge­len yöneticileri toplanarak Ankara’ya, “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek fert bi­le yoktur.” cevabını vermişlerdir.

Bu bilgiye dayanarak hangisine ulaşılabilir?

 1. A) Milli Mücadele’yi Maraşlılar başlatmıştır.
 2. B) Maraş halkı düzenli ordu kurulmasını istemektedir
 3. C) Maraş yöneticileri TBMM’ye karşı gelmiştir.
 4. D) Maraş halkı işgallere karşı topyekûn müca­dele etmiştir.

 

7)     I. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri…

 1. Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.

III. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.

Yukarıda Mustafa Kemal Atatürk’e ait bu sözler nerede söylenmiştir?

I. II. III.
A) II. İnönü Büyük Taarruz Sakarya
B) Büyük Taarruz Sakarya II. İnönü
C) II. İnönü Sakarya Büyük Taarruz
D) Büyük Taarruz II. İnönü Sakarya

 

8) Kütahya-Eskişehir savaşlarının devam ettiği sırada, Mustafa Kemal Öğretmenler Derneği­nin düzenlediği Eğitim Kongre­si için Ankara’ya gelmiştir. Kongre’nin açılış konuşmasını ya­pan Mustafa Kemal, toplantıya katılan her öğretmenle birebir sohbet etmiştir.

Buna göre;

 1. Mustafa Kemal eğitime önem vermektedir.
 2. Eskişehir-Kütahya Savaşları Milli Mücadelenin en büyük zaferidir.
 • Savaş Dönemi, eğitime gösterilen ilgiyi azalt­mamıştır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 1. A) II ve III   B)  I ve II         C) Yalnız I            D)  I ve III

 

9) Mustafa Kemal Atatürk’ün

 • Büyük devletler kuran atalarımız esaslı medeniyet eserlerine de sahip olmuştur. Bunu belgeleriyle aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya tanıtmak bizler için bir borçtur.
 • Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha bü­yük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

Sözleri ile hangi kurum arasında ilişki vardır?

 1. A) Türk Dil Kurumu  B) Türk Tarih Kurumu
 2. C) Öğretim Birliği Kanunu    D) Cumhuriyetin ilanı

10) Aşağıda Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulan siyasi partilerle ilgili açıklamalar verilmiştir.

 1. Ülkemizin ilk muhalefet partisidir. Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuştur.
 2. Mustafa Kemal’in isteği ile Fethi Bey tarafından kurulan partidir.

III. Mustafa Kemal tarafından kurulan ülkemizin ilk siyasi partisidir.

Yukarıda açıklamaları verilen partiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1.                      II.                         III.
 2. A) Terakkiperver C.F. Serbest C.H.             Cumhuriyet Halk F.
 3. B) Serbest C.H. Cumhuriyet Halk F.   Terakkiperver C.F.
 4. C) Terakkiperver C.F. Cumhuriyet Halk F.   Serbest C.H.
 5. D) Cumhuriyet Halk F. Serbest C.H.             Terakkiperver C.F.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-4-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-5-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-6-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]