2016-2017 İlkokul İngilizce Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve Yoklama

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.

3-2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi.

4- İngilizce öğretim programının incelenmesi ve değerlendirmesi

5-Ölçme ve değerlendirmenin yeni müfredat doğrultusunda   görüşülmesi.

6-Ders planlarının düzenlenmesi

7-Öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçlarının incelenmesi

8-Okulun fiziki mekânlarının ,Yabancı Dil sınıfının kullanımı ve ders araç gereçlerinin kullanımının görüşülmesi

9-Dilek ve temenniler.

Zümre tutanağının tamamını Word dosyası olarak indirmek için tıklayın.