2016-2017 Fen ve Teknoloji Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1- Toplantı okul müdür yardımcısı ………….. başkanlığında Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin katılımıyla başlatıldı.

2- Okulumuzda Fen ve Teknoloji laboratuvarının öğrenciler tarafından aktif şekilde kullanılması Zümre öğretmenleri tarafından belirtildi. Okulumuz Fen ve Teknoloji laboratuvarında ders araç ve gereçleri eksik bulunduğundan öğrencilerin yeterince aktif olamadığı belirtilmiştir.

3- Ders işlenişinin daha verimli olması için Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin işbirliği içerisinde olması, önceden belirledikleri plan doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Zümre dosyasını Word olarak indirmek için tıklayın.