2016-2017 10. Sınıf Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE ÜREME

1. BÖLÜM: MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME

Hücre Döngüsü

İnterfaz

Mitotik Evre

Hücre Döngüsünün Kontrolü

Eşeysiz Üreme

Bölünerek Üreme

Tomurcuklanma

Sporla Üreme

Bitkilerde Vejetatif Üreme

2. BÖLÜM: MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME

Mayoz

Eşeyli Üreme

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

Konjugasyon

Partenogenez

İnsanda Üreme Sistemi

Dişi Üreme Sistemi

Yumurtalıklar

Yumurta kanalı

Döl yatağı (Rahim, Uterus)

Vajina ve serviks

Dişilerde Menstrual Döngü (Âdet Döngüsü)

Erkek Üreme Sistemi

Testisler

Yardımcı bezler

Penis

Döllenme

Üreme Organlarının Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

AIDS

Frengi

HPV

Hepatit B

Aile Planlaması

3. BÖLÜM: BÜYÜME VE GELİŞME

İnsanda Embriyonik Gelişim Basamakları

Segmentasyon

Gastrulasyon

Farklılaşma ve Organogenez

Hamilelikte Bebeğin Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler

2. ÜNİTE KALITIMIN GENEL İLKELERİ

1. BÖLÜM: KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Bilim Tarihinde Kalıtım

Kalıtımın Genel Esasları

Monohibrit Çaprazlama

Dihibrit Çaprazlama

Gen-Kromozom Teorisi

Kontrol Çaprazlaması

Eksik Baskınlık

Eş Baskınlık

Çok Alellik

Eşeyin Belirlenmesi

Fenotipik eşey belirlenmesi

Genotipik eşey belirlenmesi

Eşeye Bağlı Kalıtım

İnsanda X kromozomuna bağlı kalıtım

İnsanda Y kromozomuna bağlı kalıtım

Kromozom Sayısındaki Değişiklikler

Otozomal ayrılmama

Gonozomal ayrılmama

Genetik Varyasyonlar

2. BÖLÜM: MODERN GENETİK UYGULAMALARI

Genetik Mühendisliği Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkileri

Gen Teknolojileri

DNA Parmak İzi Analizi

Kök Hücre Tedavisi

Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkileri

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulamalarındaki Etik Konular

3. ÜNİTE DÜNYAMIZ

1. BÖLÜM: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri

Abiyotik Faktörler

Işık

Sıcaklık

İklim

Toprak

Mineraller

Su

pH

Biyotik Faktörler

Üreticiler

Tüketiciler

Ayrıştırıcılar

Canlılarda Beslenme Şekilleri

Ototrof Beslenme

Fotoototroflar

Kemoototroflar

Heterotrof Beslenme

Holozoik beslenme

Birlikte yaşam (Simbiyoz)

Yararlı birliktelikler

Zararlı birliktelikler

Saprofit beslenme

Hem Ototrof Hem de Heterotrof Beslenme

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı

Madde Döngüleri

Ekosistemde Karbon Döngüsü

Ekosistemde Su Döngüsü

Ekosistemde Azot Döngüsü

İnsan Faaliyetlerinin Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği Üzerine Etkileri

2. BÖLÜM: BİYOMLAR

Ekosistem ve Biyomlar Arasındaki İlişki

Biyom Çeşitleri ve Özellikleri

Karasal biyomlar

Orman biyomları

Çöl biyomları

Çayır biyomlar

Sucul biyomlar

Tatlı su biyomları

Tuzlu su biyomları

Biyomların Yeryüzünde Dağılımına Etki Eden Faktörler