Türkçe 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

TARİHİMİZ VE TÜRKÇEMİZ

Türk ulusu çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir. Bunu, yaklaşık 1200 yıl önceki ilk yazılı belgelerimizden anlıyoruz. Yazarlarımızın, bilginlerimizin ve tarihçilerimizin yazdıkları kitaplardan, tarihteki gelişmeleri öğrenebiliyoruz.

Bugüne kadar Türkler, Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı gibi devletler kurmuşlardır. Asya, Avrupa ve Afrika’da Türk kültürünün ve tarihinin izlerini bugün bile görebiliyoruz. Tarihi eserler sayesinde Türklerin dünyanın nerelerinde yaşadıklarını öğrenebiliyoruz.

Tarihimizi incelemek ve ulusça kazanılan başarıları öğrenmek, bizde bağımsızlık düşüncesini geliştirmektedir. Atatürk, bu nedenle Türk tarihinin araştırılmasına önem vermiştir. Bunun için, 1930 yılında Türk Tarih Kurumunun kurulmasına öncülük etmiştir.

Ulusal kültürümüzün oluşmasında, kuşaklar arasında bir bağ kurulmasında dilin önemi büyüktür. Atatürk: “Ulusal kültürümüzü, yeni kuşaklara ancak dil aracılığıyla aktarabiliriz.” diyerek Türk diline büyük önem vermiştir. Türk dilinin araştırılması ve geliştirilmesi için 1932’de Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Bu kurumun çalışmalarından Türkçemizin dünyanın en eski, en zengin dillerinden biri olduğunu öğreniyoruz.

Prof. Dr. Hamza EROĞLU

 

(İlk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

 

1) Türk milletinin çok eski bir tarihe sahip olduğunu nereden anlıyoruz? (3 Puan)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2) Bugüne kadar Türkler, hangi devletleri kurmuşlardır? (3 Puan)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3) Tarihteki gelişmeleri kimlerden nasıl öğreniyoruz? (3 Puan)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4)  Aşağıdaki metinde bulunan ses olaylarını tablodaki yerlerine yazınız. (9 Puan)

 

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi.

Ömer Seyfettin – Kaşağı

 

 

Ünlü Düşmesi

Ünlü Daralması Ünsüz Sertleşmesi Ünsüz Yumuşaması

Her test sorusu 3 puandır. (10 soru x 3 puan = 30 puan)

 


(5. ve 6. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

 

“Zaman nasıl da akıp gidiyor… Önlük giydiğim ve yakalık taktığım o günler daha dün gibi. Hatırlıyorum da o zamanlar çok mutluydum. Üşüyen bedenimi saracak bir annem, mahallenin çocuklarını kendisine şikayet edebileceğim bir babam ve can arkadaşlarım vardı benim eskiden.”

                    

5) Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Hayatı önemsememektedir.
B) İçine kapanık birisidir.

 1. C) Geçmişe özlem duymaktadır.
  D) İnsanları çok sevmektedir.

 

6) Yazar, paragrafta kimden söz etmiyor?

 1. A) Annesinden       B) Öğretmeninden
 2. C) Arkadaşlarından D) Babasından

       

7)   Sen, ben uyurken biri var uyuyamaz.

Nöbette, talimde ayakta kış, yaz

Memleket namusu ondan sorulur.

Bu sevgiyle ya vurur ya vurulur.

Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 1. A) Millet B) Asker
 2. C) Vatan D) Bayrak

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?

 1. A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.
 2. B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
 3. C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.
 4. D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.

 

9) ‘’ Hep aynı kişiden söz etmek’’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Dili çözülmek
  B) Dili dolaşmak
 2. C) Dilinden düşürmemek
 3. D) Dilinin altında bir şey olmak

10)  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ‘’ birikim ‘’ yapmayı tavsiye etmektedir?

 1. A) Ayağını yorganına göre uzat.
 2. B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
 3. C) Damlaya damlaya göl olur.
 4. D) Bugünün işini yararına bırakma.

 

11) Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır?

 1. A) Kalemlerimden birini sen al.
 2. B) Tahtayı nöbetçi
 3. C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
 4. D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor

12) Yukarıdaki tabloda ses olaylarıyla ilgili örnekler verilmiştir. Verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A)Daralma                   B) Sertleşme
C)Yumuşama               D)Ünlü düşmesi

 

13) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
A) okul                         B) yerkabuğu
C) ayakkabı                  D) doğumevi

 

14) Sabah erken uyandım ve penceremden dışarı baktım ( ) Yemyeşil ağaçlar, masmavi gökyüzü ve güneş ( ) Mutlu olmak için ne kadar çok sebep var değil mi ( )

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)
 (.) (.) (?)                    B) (;) (;) (.) 
C)
 (.) (…) (?)     D) (;) (…) (?)

 

Cümleler Öznel Nesnel
Dün karın yağışı çok hoştu.    
Beşinci katta oturuyorlar.    
Şiir düz yazıdan daha etkileyicidir.    
Akşam televizyonda ilginç bir film vardı.    
Bağımsızlığımızı Ata’mıza borçluyuz.    

 

15) Yandaki tabloda yer alan cümlelerin nesnel mi öznel mi olduğunu ilgili yerlere X işareti koyarak belirtiniz.(5 puan )

 

16) Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri ek ve köküne ayırınız. Sözcüğün kökünü, kökünün türünü; sözcüğün aldığı yapım ekini ve yapım ekinin türünü tabloda uygun yerlere örnekteki gibi yazınız. (20 puan)

Sözcük
Sözcüğün Kökü
Kökün Türü Aldığı Yapım Eki Aldığı Yapım Ekinin Türü
İsim Fiil İsimden İsim Y.E. İsimden Fiil Y.E. Fiilden İsim Y.E. Fiilden Fiil Y.E.
yazdırdı yaz-   x -dır       -dır
koşulluluk
başkanlıktan
yoruldular
seçimden

 

17) Her gün okulda gördüğünüz, sınıflarınızı temizleyen, birçoğunuzun okuldaki ihtiyaçlarını karşılayan müstahdem bir hanımefendi var. Yalnızca hanımefendinin adını yazınız. (17Puan)

18) Yukarıdaki soruyu sorma amacım sizce nedir? Aşağıya yazınız. (10Puan)