Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Proje Ödevi

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF PROJE ÖDEVİ

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAPÇIK HAZIRLAMA

KAZANIM:Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede devlet olma sebeplerini çevresindeki devletlerin durumuna bakarak ilişkilendirir. Osmanlı Devleti ninKuruluş Dönemi Padişahlarını bilir. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Döneminde olan savaşları ve bu savaşların Osmanlı Devleti ne etkisini açıklar.
SÜRE:3 Ay
YÖNERGE : Projeyi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
1. Çalışma taslağını oluşturunuz.
2. Kitapçığa uygun resim kağıdı veya fon kağıdı hazırlayınız
3. Konuya uygun yazılı ve görsel materyalleri oluşturunuz.
4. Konu hakkında gerekli bilgi,harita,şiir,marş,söz toplayınız
5. Resimlerin altına gerekli açıklamaları yapınız
6. Proje ödevinizi hazırlarken görsel materyallerden oldukça çok yararlanın.
7. Kütüphanelerden, internetten ve yazılı basından yararlanabilirsiniz
8. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
9. Dosyanıza kapak yapınız.
10. Proje ödevinizi bilgisayardan yazabileceğiniz gibi kalemle de yazıp hazırlayabilirsiniz.
11. Göreviniz aşağıda verilen değerlendirme ölçeği ile değerlendirileceğini biliniz.
12. Konunuzu hazırlarken değerlendirme ölçeğini inceleyerek çalışmanıza başlayınız.
13. Kitapçığınız en az 15 sayfa olmalıdır.

 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları