2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Proje Konuları

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ PROJE ÖDEVİ KONULARI.

a.       Tanzimat Dönemi edebiyatının başlayış nedenleri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.

b.      Servet- Fünûn Dönemi edebiyatının başlayış nedenleri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.

c.       Fecr-i Âtî Dönemi edebiyatının başlayış nedenleri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.

d.      Milli Edebiyat Dönemi edebiyatının başlayış nedenleri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.

e.       Dönem sanatçılarının eserlerinin incelenmesi.

f.       Dönemin şair ve yazarlarının tanıtılması.

g.      Dönemin sanatçılarının eserlerinin incelenip tanıtılması.

h.      Fikir akımlarının araştırılması.

i.        Edebiyat akımlarının araştırılması.

j.        Tiyatronun edebiyatımıza girişi ve gelişimi.

k.      Romanın edebiyatımıza girişi ve gelişimi.