Lise 2 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
6-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını hangi hükümdarı zamanında ve hangi devlete karşı gerçekleştirmiştir?

7-Osmanlı Devleti,kuruluş döneminde yaşadığı hangi olay sonrasında yıkılma tehlikesi geçirmiştir?
8-Edirne,hangi Osmanlı hükümdarı zamanında ve hangi savaş sonrasında Osmanlı toprağı olmuştur?
9-Karadeniz hangi fetih ile Türk denizi olmuştur?

10-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
11-İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı hangisidir?
12-Anadolu beylikleri içinde hangileri ilk ve son olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
13-Fetret Devri nedir?Tanımını yapınız.
14-İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi açısından en önemli sonucu nedir?Yazınız
15-Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlıların Akkoyunlular ile yaptıkları savaşın ismi nedir? Yazınız
NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerleri 5 puandır.
SÜRE:40 dakikadır BAŞARILAR