9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Otoliz ve Hemoliz’i tanımını yaparak karşılaştırın.
2. Bitki hücreleri için karakteristik (bitkilere özgü) olan hücre organeli hangisidir?
3. 2n=12 olan bir canlıda mayoz bölünme sırasında kaç adet tetrat gözlenir?
4. Crosing-over nedir? Önemini bir cümle ile açıklayınız.
5. Ökaryot canlılar hangileridir? Sadece isimlerini yazınız.
6. Mitoz bölünmenin özellikleri nelerdir? (5 tane yazınız)
7. Hipertonik ortamda bırakılmış bir hücrenin osmotik basıncı hakkında ne söylenebilir? Kısaca açıklayınız.
8. Hücrede protein sentezinden sorumlu olan organel hangisidir?
9. 2n=46 olan bir hücre ard arda 2 mitoz ve 1 mayoz geçiriyor;
a.kaç hücre oluşur?
b.oluşan hücrelerin kromozom sayıları kaçtır?
10. Mayoz’un anafaz I ile mitozun anafaz I ‘ini şekil çizerek karşılaştırın.
(Sorular sırası ile cevaplanacaktır.)