2015-2016 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
8. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
ADI…………………….……SOYADI…………………………..NUMARA………………………..
1-İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu iradeye ne ad verilir?
A) Külli irade B) Tevekkül C) Cüz-i irade D) Kudret
2-Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?
A) Kötü huylarımız B)İyi huylarımız C)Dindarlığımız D)Ölüm vaktimiz
3-“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
A)Emek sarf ederek helal rızık yemek. B)Çalışarak zengin olmak.
C)Dilencilik yaparak kazanmak. D)Para için çalışmak.
4-İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma B) Akıl ve irade C) Yeme-içme D) Yürüme
5-“Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.”
Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız?
A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.
B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.
C) Her şeyi belirleyip yaratan Allahu Tealadır.
D)Yaratılan her şey üzerinde düşünmek, bir görev ve ibadettir.
6-Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir?
A) Ölüm B) Kıyamet C) Ahiret D) Mahşer
7-Balıkların yaşaması için suya gereksinim duyması hangi evrensel yasa ile ilişkilidir?
A) Biyolojik yasalar B) Toplumsal yasalar C)Fiziksel yasalar D)Kimyasal yasalar
8-Güneşin doğuşu ve batışı hangi evrensel yasa ile ilgilidir?
A)Toplumsal yasalar B)Biyolojik yasalar C)Fiziksel yasalar D)Kimyasal yasalar
9-Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü hangi evrensel yasa ile ilişkilidir?
A)Fiziksel yasalar B)Toplumsal yasalar C)Kimyasal yasalar D)Biyolojik yasalar
10- Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
A) Fiziksel yasalar B) Kimyasal yasalar C) Toplumsal yasalar D) Biyolojik yasalar

11- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanA (D), yanlış olana (Y) yazınız.(10P)
( ) Kader inancı dolayısıyla hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
( ) Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.
( ) Her insan kendi ecelini cüz-i irade ile belirleyebilir.
( ) Sosyoloji bilimi toplumsal olayları bütünlük içerisinde ele alır.
( ) Allah evrende bulunan her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.
12-Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına……………………………
Allah’ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine ise………………………..…denir.(10p)
(Kader-kaza)

13-İnancımıza göre yüce Allah her varlık için bir yaşama süresi belirlemiştir buna…………..denir.Her varlığın yaşamının sona ermesine ise…………………denir (10p)
(ömür-ecel)

14-Tevekkülün tanımını yapıp bir örnek veriniz (10p)

(BİR İŞİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIP ALLAHA GÜVENMEK)
DERSİNE ÇALIŞIP DUA ETMEK

İmanın şartlarını yazınız (10 puan)
SıNAV SÜRESİ BİR DERS SAATİ KADARDIR (40DAKİKA)

NOT:İlk on sorunun herbirinin doğru cevabı beşer puandır diğer soruların puanları üzerlerindedir.

Allah katında sizin en hayırlınız, Ahlâkı en güzel olanınızdır. (Hadis-i Şerif)
BAŞARILAR DİLERİM Ünal ÇOMAK

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]