2015-2016 7. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı

7-A SINIFI KUR’AN-I KERİM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (12×5=60 puan)

1. İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın te-mel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İncil
B. Tevrat
C. Zebur
D. Kur’an-ı Kerim

2. Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A. Dinimizin özünü kavrarız.
B. Rabbimizle iletişim kurarız.
C. Bütün İbadetlerin nasıl yapılacağını öğreniriz.
D. İlahi mesajlara ulaşırız.

3. Kraliçe Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirten peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hz. Musa
B. Hz. Davud
C. Hz. Süleyman
D. Hz. Muhammed

4. Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

A. İbadetlerimizi öğreniriz.
B. İnanç esaslarımızı öğreniriz.
C. Toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz.
D. Hepsi

5. Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili Lokman’ın oğluna nasi-hatlerinden biri değildir?

A. Cömertlik yapma.
B. Çalımlı çalımlı yürüme.
C. Kibirlenme.
D. Kendini beğenme.

6. Aşağıdakilerden hangisi Davud (as)’ ın özelliklerinden biri değildir?

A. Demir dövmüştür.
B. Tevrat kitabı verilmiştir.
C. Sesi güzeldir.
D. Zebur kitabı verilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerin-den biri değildir?

A. Hükümdar olmuştur.
B. Cinler emrine verilmiştir.
C. Ticaretle uğraşmıştır.
D. Hayvanların dilinden anlamaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

A. Kur’an ölüler için indirilmiştir.
B. Kuran bütün çağlara hitap eder.
C. Kur’an müminin yol haritasıdır.
D. Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi insanın elindeki “serve-tin şükrü” değildir?

A. Fakirlere yardım etmek
B. Bol bol harcamak
C. Cami, okul, çeşme vb. yaptırmak
D. Allah rızası için harcamak

10. “İlmin şükrü” aşağıda verilenlerden hangisi değildir?

A. Kur’an öğretmek
B. İnsanları bilgilendirmek
C. Öğrenci yetiştirmek
D. Bilgisini kendine saklamak

11. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, 12. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan
yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?

A. KıssaA.Ders çıkarmak
B. DestanB.Örnek almak
C. EfsaneC.Yanlış davranıştan kaçınmak
D. HadisD.Okumamızı geliştirmek

B. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız. (5×4=20 puan)

1. Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir. ( )

2. Süleyman (as) Davud (as) ın babasıdır. ( )

3. Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud’ dur. ( )

4. Hz. Davud, hükümdar peygamberlerdendir. ( )

5. Kur’an-ı Kerim 622 yılında indirilmiştir. ( )

C. Verilen cümleleri aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz. (5×4=20 puan)

 

A. Din B. İman C. İtaat D. Kevni Ayetler E. Tevhid
1. Allah’a, Peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymaktır. ( )

2. Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdir. ( )

3. Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inanmak ve hiçbir şeyi or-tak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. ( )

4. Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, te-reddütsüz kabul edip teslim olmaktır. ( )

5. Kur’an-ı Kerim’de evrendeki olaylardan, diğer varlıklardan bahseden ayetlerdir. ( )

“Allah katında sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” (Hadis-i Şerif)

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-kuran-i-kerim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 5. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı[/button]