5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1 Kur an da Allah ı arayan insan olarak anlatılan peygamber hangisidir ?

A)Hz. İsa                                    B)Hz. Muhammed                C)Hz. Musa                         D)Hz. İbrahim

2 Hangisi İslam dininin temel kaynağıdır ?

A)Hadis                                      B)Kıssa                                    C)İslam Tarihi kitapları     D)Kur an ı Kerim

3 Aşağıda boş bırakılan cümlelerin anlamına göre uygun kelimeler yazınız.

Oruc …………………..……………………………..…….…ayında tutulur

Hac …………………………………………………..….….. ziyaret ederek yerine getirilebilir

Ahiret günü iyilik yapanlar…………………………..kötülük yapanlar ise ……………………………………………………..

Son din ………………………………………………………..son peygamber……………………………………………………………

Kur an ı Kerim in amacı insanları …………………………………………………………………………………………………………

Allah iyiyi kötüden ayırması için insana …………………………………………………………………………………………….vermiştir

Başkalarının hak ve özgürlüklerine………………………………………………………………………………………olmamız gerekir

Hz. İbrahim in yaşadığı tahmin edilen şehir ……………………………………………………………………………………………………

4 ‘Ana baya,akrabaya,yetimlere,yoksullara yakın komşuya,arkadaşa,yolcuya iylik edin.Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez’ hadisini benimseyen bir kişinin davranışlarından olamaz?

A)Sevgi                                      B) Kibir                                    C)Adalet                               D) Saygı

5 Sorumluluk, misafirperverlik, yardımlaşma, tutumluluk, saygı kelimelerini uygun cümlelerin yanına yazınız

Kişinin üzerine düşeni yapması                                                  Konuklara ikramda bulunmak

Gerekli miktarda kullanmak                                                        Bir birine destek olmak

Büyüklerimizle ilişkilerimizde davranışlarımıza dikkat etmek

6 Herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmaya ne ad verilir

A)Konuşmak                           B) İstişare                                 C)Farz                                  D) İletişim     

7Hangisi  Hz. Muhammed in ailesinin örenek davranışlarından değildir ?

A)Sevinç ve sıkıntılar paylaşılırdı                                           B)Komşularıyla iyi ilişkiler kurarlardı

C)Öksüz ve yetimler evde ağırlanmazdı                               D)İsraftan kaçınılırdı

8  “Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez” ayetinde anlatılmak istenen davranış nedir ?

A)Kul hakkı yememek                                                        B) Allah’a şirk koşmamak

 1. C) Tutumlu olmak                                              D)Haram yememek

9  Hz. Muhammed’ in , sofraya oturduğu zaman eşine, “Bu yemekten komşuya da verdin mi?” diye sorması, O’ nun aşağıda verilen tutumlardan hangisiyle ilgili değildir?

 1. A) Ailesini gözetip kolladığı B) Yardımsever ve cömert olduğu
 2. C) Komşuluk haklarına uymaya önem verdiği D) Komşularını sevdiği

10 Dayanışma ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için dayanışma gereklidir.
 2. b) Bireyleri aralarında dayanışma olan milletler güçlü olur.
 3. c) Aralarında dayanışma olan milletlerin ülke bütünlüğüne kimse zarar veremez.
 4. d) İnsanları dayanışma içinde olan ülkeler ilerleyip kalkınamaz.

11   “………………. bir ihtiyaç ve erdemdir” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

 1. A) Paylaşmak B) Tartışmak C) Kıskanmak                          D) Uyumak

12   I.    Ramazan bayramı            II.   Cumhuriyet Bayramı                            III. Kurban bayramı

Yukarıda verilenlerden hangileri dini bayramlarımızdandır?

 1. A) I ve III B) II ve III C) I ve II                                    D) I, II ve III

13 Fil suresinde aşağıdakilerden hangisi konu edilmiştir?

 1. A) Sevgi ve merhamet örneği Hz. Yusuf’un iyilik ve sabrı sayesinde mutlu sona ulaşması
 2. B) Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunun acı sonu
 3. C) Bilge insan Hz. Lokman ın oğluna verdiği güzel öğütler
 4. D) Hz. ibrahim’in insanları putlara tapmaktan vazgeçirmek için verdiği mücadele

14 Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Allah- insan ilişkinin nasıl olması gerektiğini gösterir
 2. b) Allah tarafından gönderilen ilk kitaptır.
 3. c) Allah’a nasıl ve niçin ibadet edilmesi gerektiğini açıklar
 4. d) İman ve ibadet esaslarını öğretir.

15  I. İnanç    II. İbadet III. Ahlak       hangisi ya da hangileri Kur’an-ı Kerimin ana konularındandır?

 1. A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III                          D) Hepsi

16 Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. (Bakara,186)

 Yukarıdaki ayet aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

 1. A) Kur’an’da insan- insan ilişkisi B) Kur’an’da İnsan- Allah ilişkisi
 2. C) Kur’an’da evren- Allah ilişkisi D) Kur’an’da evren- insan ilişkisi

17    Kur an da ‘Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma’ öğüdü aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?

A)Tutumlu olmak                     B)İsraf etmek                     C)Güvenilir olmak                D)Hoşgörülü olmak

18 “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” mealindeki ayette Hz.Muhammed’in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır                                                    

 1. A) Ahlak olarak örnek oluşu B) Evrensel bir dinin peygamberi oluşu
 2. C) Görevini yapması gerektiği D) Allah’ın son peygamberi oluşu

19 Peygamberimize “Muhammedül Emin” lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Saygılı oluşu B) Merhameti C) Yardımseverliği                 D) Doğruluğu

20 Hz. Muhammed danışarak is yapardı.peygamberimizin herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmasına ne isim verilir?

A)Muhacir                                 B)Hicret                              C)İstişare                                  D)Emin

21 Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı?

 1. A) Çobanlık     B) Sanayicilik                           C) Nakliyecilik                              D) Ticaret

22 Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir

A)Fatıma                                   B)Zeynep                              C)Kasım                                    D)Abdullah

 

1d  2d 3Ramazan,Kabe,mükafat-cezalandırılacak,islam-Hz Muhammed,iyi-dogru-güzel,akıl,saygılı,Urfa

4b       5misafirperver,sorumluluk,tutumluluk,yardımlaşma,saygı   6b    7c  8c  9a  10d   11a  12a  13b

14 b  15d   16 b   17a  18b   19d   20C 21D 22A

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/7-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]