2015-2016 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

1- Yukarıdaki ayet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
a) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
b) Allah’ın her şeye gücü yeter.
c) Allah’ın her şeyi bilir.
d) Allah bizimle beraberdir.

“ Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “
2- Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
a) Yaratanı b) İklimi c) Güzelliği d) Havası

“ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. “
3- Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği
b) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu
c) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu
d) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini

4- Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?
a) Konuşabilmek b) Koşabilmek c) yürüyebilmek d) Akıl
5- Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?
a) Sonbaharda yaprakların dökülmesi
b) Gece ve gündüzün olması
c) Teknolojinin gelişmesi
d) Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
“Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür”(Hadid–4.)
“Allah, karada ve denizde ne varsa bilir… O,yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir”(En’am–59)
6- Yukarıdaki ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden bahsetmektedir?
a) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan
b) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından
c) Allah’ın çok affedici olmasından
d) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.

7- Nasreddin Hocamızın fıkrasında Cevizin ağaçta, Kabağın yerde olması Allahın hangi özelliğini gösterir?
a) Allahın her şeyi yarattığını b) Allahın her şeyi bilerek yaptığını c) Kabağın yerde daha vitaminli olduğunu d) Düşünülmeden yaratıldığını

8-İhlas Suresinin anlamını yazınız.
9- Aşağıda yazılı olan ihlâs suresindeki boşluğu aslına uygun olarak doldurunuz.
hüvallâhü ehad – yuled – yekullehû küfüven – yelid

“Kul …………. ………………. Allahus-samed. Lem……………………….Ve lem ……………….. …………………. ve lem……………………………………….. ehad.”

10- Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir?
a) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”
b) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
c) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
d) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”
11- Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
A)Bakara suresi B) Yasin suresi C) İhlâs suresi D) Fatiha suresi 12- Allah’ın kullarına kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?
A-) Sünnet B-) Haram C-) Farz D-)Yasak
13- Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir.
Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A-) Allah’ın her şeye gücü yeter.
B-) Allah’ın her istediği olur.
C-) Allah için zorluk yoktur.
D-) Allah kimseye haksızlık yapmaz
“Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(bakara suresi, 186. ayet)
14- Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a) Biz Allah’ı ansak da anmasak da Onun bizden haberi vardır
b) Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir
c) Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir
d) Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir
“Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz”(Talak,12)
15- Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a) Allah’ın her şeye gücü yeter
b) Allah her şeyi bilmektedir.
c) Allah’ın gücü sınırsızdır
d) Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır
Biz biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası, bir yapanı vardır.
16- Bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden oluşamıyorsa bu kadar mükemmel evren nasıl oluşmuştur?

A-) Kendiliğinden oluşmuştur.
B-) Evren zaten hep vardı.
C-) Evreni ve her şeyi Allah yaratmıştır.
D-) Tesadüfen oluşmuştur.
“ ………………………… sıfatlarında, fiillerinde ve niteliklerinde tektir, eşi ve benzeri yoktur. …………………….….’ın eşi ve benzeri olduğunu kabul etmek, şirktir 17- Yukarıdaki ayette bahsedilen varlık kimdir?
A-) Peygamberler B-) Allah C-) Şeytan D-) Melekler
18- Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) Her zaman Allah’a dua eder
b) Allah’ın isteklerini yerine getirir
c) Her işine Allah’ın adıyla başlar
d) Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar
19- Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? A-) Sünnet B-) Zekat C-) Farz D)Yasak
20-Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin oluşumu, toprağın yeşermesi, meyve ve sebzelerin farklı tat ve renklerinin olması gibi birçok olayı gözlemlediğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz?
a) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum vardır.
b) Bütün bunlar tesadüfen olmuştur.
c) Bu olaylar kendiliğinden olur.
d) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum yoktu

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]