2015-2016 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

1-Aşağıdakilerin hangisinde “ev” sözcüğüne gelen ek çekim ekidir? (5p)

A)evde                       B)evli              C)evsiz            D)evlik

 

2-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş bir sözcüktür? (5p)

A)Şenlik yeri çok kalabalıktı.            B)Okulda çok yoruldum.

C)Evimiz buraya çok yakın.                          D)Çocuklar bahçede oynuyorlar.

Numarası Kelimeler
1 öğretmen
2 doktor
3 asil
4 okul
5 talih

 

3- Tablodaki kelimelerin numaralarını 2. tablodaki boşluklara yazarak eşleştiriniz. (10p)  

 

Numarası Eş Anlamlısı
……………. hekim
……………. muallim
……………. soylu
……………. şans
……………. mektep

4-Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? (5p)

A)Kitaptan hangi sayfalar ödev                    B)Hangi kitabı alacağına karar veremedi

C)Kitabı ne zaman getireceksin                     D)Sence hangi kitabı almalıyım

 

5-“Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )” cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? (5p)

 

 1. A) (!) (?) (,) (.)    B) (:) (,) (,) (.)             C) (‘) (,) (,) (.)              D) (,) (,) (?) (!)

 

6- Verilen kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazınız.(10p)

 

Kelime Zıt Anlamlısı
kısa  
doğru  
bayat  
kalın  
ters    

7- Aşağıdaki kelimenin hangisi sözlükte sonda yer alır? (5p)

 1. a) Süphan b) Nemrut     c) Tendürek     d) Nezir

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? (5p)

A)Anne bu biberler tatlı mı, acı mı?              B)Bu elbise yeni mi, eski mi?

C)Dayım çok az İngilizce biliyor.                  D)Kuş açık pencereden içeri girmiş. 

9- “kitap” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez? (5p)

 1. A) –ta B) –çı C) –lı                           D) –lık

10-Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz­cükte çoğul anlam ifade eder? (5p) 

 1. A) -lar             B) -cık                         C) -acak                      D) -yor

11-Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre dizildiğinde en sonda hangisi yer alır? (5p)

Doktor Dolu Dolap Dolar

A)doktor                     B)dolu                         C)dolap                       D)Dolar

12- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yeni kelime türeten ek (yapım eki ) almıştır? (5p)

 1. A) çiçekçiden B) kitaplıkta C) şekerlikten             D) gözlükçü

13-Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek,kızmak” anlamında bir deyimdir? (5p) 

A)ter dökmek             B)göze gelmek           C)tepesi atmak           D)yüreği hoplamak

14- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi, yeni bir kelime türetmemiştir? (5p)

 1. Otomobil, yolda hızla ilerliyordu. B. Şuradaki şapka adamı gördün mü?.
 2. Çocuk, sessiz sessiz ağlıyordu.                            D. Doktor ona gözlük vermiş.

15-Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlıları                    16-Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları

ile eşleştiriniz.  (5p)                                                     ile eşleştiriniz. (5p)

Ev         (….)                1-Hekim                                 yarar     (….)               1-kolay

İmtihan (….)                2-Müsaade                             güç       (….)               2-zarar

Sıhhat   (….)                3-Konut                                  sert       (….)               3-dost

Tabip    (….)                4-Sınav                                   doğal    (….)               4-yapay

İzin       (….)                5-Sağlık                                  düşman (….)              5-yumuşak

17-“Birlikten kuvvet doğar.” ve “Bir elin nesi var iki elin sesi var”

Yukarıdaki atasözlerinde aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir. (5p)

 1. A) Sevgi ve mutluluk
 2. B) Acıma ve üzülme
 3. C) Yardımlaşma ve dayanışma
 4. D) Saygılı olmak

18-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5p)

(ama – veya – ancak – çünkü – için  )

Yağmur yağdığı ……………. yollar çamur oldu.

Yemek çok güzeldi ……………… biraz tuzluydu.

Çok çabaladı ……………. beni geçemedi.

Kavun …………….. karpuz hangisini bulursan al.

Sana yetişemedim ……………. çok hızlı koşuyorsun

19- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?   (5p)

 1. A) Babasıyla gelmiş mi ? B) Çok çalıştın mı
 1. C) Kardeşini aramışmı ? D) Hemen geliyor musun ?

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]