2015-2016 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 1. Yazılı

A-) Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz. (16 PUAN)

Kask Kurallarına Çocuk parkı Emniyet kemeri
Alt geçit Güvenli yollar Üst geçit Trafik polisi 
 1. Okula giderken ve gelirken kısa yol değil ……………………………………………  tercih edilmelidir.
 2. Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………………………..takarız.
 3. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişi ………………… ………………..’dir.
 4. Trafik akışını kesmemek için taşıt(araç) yolunun üstünden geçirilen köprü biçimindeki yaya yoluna ………… ………………. denir.
 5. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yaya yoluna ……………..…………denir.
 6. Oyun oynamak için ………………………………………….gibi güvenli yerleri seçeriz.
 7. Trafik ……………………………..uymalıyız.
 8. Bisiklet,kaykay,patent vb. kullanırken dirseklik,dizlik ve…………………..kullanmalıyız.

B-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyunuz. (14 PUAN)

1- (….) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.

2-(….)  Oyun oynamak için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğimiz  sokak ve caddelerdir.

3-(….)  Karşıya geçmek için varsa alt ve üst geçitleri tercih etmeliyiz.

4 -(….) Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz.

5- (….) Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur.

6-  (….) Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir.

7-(….) Taşıtlarda küçük çocukları ön koltuğa oturtabiliriz.

C- ) Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz. (10 Puan)

1-Trafik İşaretleri                 (      )    Trafiği düzenlemekle görevli kişi

2-Yaya Geçidi                         (       )    Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz.

3-Alt Geçit                             (      )   Trafiği düzenlemek için kullanılan araçlar.

4-Trafik Işıkları                     (       ) Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler

5-Trafik Polisi                        (       ) Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol

D-) Güvenli geçiş yerlerinden 3 tanesini  yazınız.( 10p)

1-……………………………………………………………………………………………………..…….

2-………………………………………………………………………………….……………………….

3-……………………………………………………………………………..……………………………

E-) Aşağıdaki  soruları cevaplayınız. ( Her Bir soru  5  Puandır.)

1-Sıla’nın yaptığı hangi davranış yanlıştır?

 1. A) Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor. B)  Yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
 2. C) Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.  D) Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

2 Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?

 1. A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
 2. B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
 3. C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
 4. D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.

3- Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Çocuk güvenlik koltuğu sadece bebeklerin taşınmasında kullanılır.
 2. B) Özel taşıtlarda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
 3. C) Çocuk güvenlik koltukları farklı ağırlık ve yaşlardaki çocuklar için tasarlanmıştır.
 4. D) Çocuklar isterlerse özel taşıtlarda ve servislerde ön koltukta oturabilirler.

4-. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir

 1. A) Gözlük                   B)   Dizlik
 2. C) Kask D)  Dirseklik

5- Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?

 1. A) Trafik polisinin B) Alt ve üst geçitlerin
 2. C) Okul geçidinin D) İş makinesinin

6-. Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?

 1. A) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek.
 2. B) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak.
 3. C) Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde, bu yolları kullanmak.
 4. D) Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak.

7- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?

 1. A) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.
 2. B) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
 3. C) Üst veya altgeçitlerden geçmek
 4. D) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek

8- Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?

 1. A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
 2. B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
 3. C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
 4. D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.

9- Işıklı trafik işaret cihazlarındaki yeşil ışık ne anlama gelir?

 1. A) Dur B) Geç
 2. C) Hazırlan D) Emniyet Kemerini Tak

10- Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?

 1. A) Grup halinde kol kola yürümek.
 2. B) Kaldırım kalabalıksa yolun kenarından yürümek.
 3. C) Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek.
 4. D) Arkadaşları ile itişerek yürümek