12. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Konuları 2017-2018

-Fabl hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,
-Masal hakkında bilgi, yöresel masallardan birinin metni,
-Hikâye ve çeşitleri hakkında bilgi,
-Hikâye yazma çalışması,
-Roman ve çeşitleri hakkında bilgi,
-Roman yazma çalışması,
-Hikâye inceleme çalışması,
-Roman inceleme çalışması,
-Tiyatro türü ve çeşitleri hakkında bilgi,
-Bir hikâyeyi tiyatro metni haline getirme çalışması,
-Şiir çeşitleri hakkında bilgi ve örnek şiir metinleri,
-Konferans türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
-Açık oturum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
-Sempozyum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
-Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
-Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
-Günlük tutma,
-Şiir kitabı oluşturma,
-Dergi çıkarma, düzenleme,
-Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,
-Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,
-Herhangi bir konuda konferans hazırlama,
-Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma katılma,
-Sınıf içi münazara düzenleme.
-Duvar gazetesi hazırlama.
-Sözlü anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.
-Daha önceki yıllara ait YGS-LYS’de çıkmış çözümlü dil ve anlatım soruları derleme.